13 juli 2016

Belastingdienst reageert op ITEM's vragen met betrekking tot de inkomensverklaring

ITEM heeft in het voorjaar van 2016 aan de Belastingdienst vragen gesteld inzake de inkomensverklaring betreffende de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Deze inkomensverklaring hebben buitenlands belastingplichtigen nodig om te kunnen worden aangemerkt als kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

In bijgaande documenten vindt u het antwoord van de Belastingdienst. Ook zijn er inmiddels Kamervragen gesteld over de inkomensverklaring. Voor het antwoord d.d. 14 juni 2016 wordt verwezen naar bijgaande documenten. Kort gezegd komt het antwoord erop neer dat alle buitenlandse belastingdiensten zijn geïnformeerd over de Nederlandse regeling.

 

Tevens treft u een Duitstalige brief aan van het Ministerie van Financiën d.d. 22 januari 2016. Deze brief kan wellicht een hulpmiddel zijn voor de buitenlandse belastingplichtigen woonachtig in Duitsland, om lokale belastingautoriteiten te informeren. Daarnaast zijn twee Duitstalige documenten toegevoegd die betrekking hebben op de inkomensverklaring vanuit Duitsland.

Verder wordt duidelijk dat een inkomensverklaring noodzakelijk is om aangemerkt te kunnen worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Voor verdere vragen verwijzen wij u naar de Belastingdienst.