Artificial Intelligence is bepalend voor ons welzijn én onze welvaart

Vier jaar geleden zag Astrid Boeijen vanaf haar werkplek bij het CBS hoe er leven kwam in het lege gebouw. Vanaf september 2020 is ze zelf CEO van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hoog tijd dus om haar te vragen naar haar ambities met de op één na jongste Limburgse Brightlands campus.

Astrid Boeijen
Astrid Boeijen

‘In vier jaar tijd is hier vanuit het niets een volwaardig ecosysteem gegroeid. Dat vind ik een knappe prestatie. De keuze voor data, artificial intelligence (AI) en data science is een goede geweest. Dit vakgebied heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Corona heeft het nog een extra boost gegeven. Met de dagelijkse overzichten en tabellen is iedereen ineens doordrongen van het belang van data. Bovendien maken we met z’n allen dankbaar gebruik van alle digitale oplossingen die er zijn om toch ons werk te kunnen doen, naar school te gaan, of sociale contacten te onderhouden. De behoefte aan expertise in ons werkveld groeit. AI wordt bepalend voor onze toekomstige welvaart én ons welzijn. Bovendien zet het kabinet in op innovatieve ecosystemen. De tijd is dus rijp om meer van ons te laten horen.’

In Den Haag hebben ze Brightlands Smart Services Campus sinds kort ook ontdekt

‘Klopt. We maken deel uit van de Nederlandse AI Coalitie die is opgericht door het Ministerie van EZK, VNO-NCW en TNO. Binnen deze coalitie zetten overheden, bedrijven en kennisinstellingen zich in om ontwikkelingen op het gebied van AI met elkaar te verbinden en samen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen te werken. Inmiddels hebben zich ook al 400 organisaties aangesloten. De volgende stap is om tot zeven AI-hubs in Nederland te komen. De Smart Services Campus is in beeld als één van die hubs. In oktober kwamen leden van de coalitie bij ons op bezoek. Nog diezelfde avond kreeg ik een uitnodiging voor het overleg van de hubs-in-wording. Een mooie erkenning natuurlijk, want wat de hubs straks gaan doen, doen wij al jaren. Onderwijs en onderzoek, overheid en bedrijfsleven vormen hier al een gezamenlijk ecosysteem. De Limburgers weten steeds beter wat we hier doen, de rest van Nederlands moet dat straks ook weten.’

lab heerlen

AI heeft impact op het bedrijfsleven, op ons privéleven

‘AI heeft invloed op de hele maatschappij. Daarom zit er, naast een juridische en sociale, ook nadrukkelijk een ethische component aan. Het gebruik van algoritmes, fundamenteel onderzoek naar deep learning, het moet allemaal gebeuren binnen de grondrechten en privacyregels die er zijn. In Europa kiezen we voor mensgerichte AI. Dat betekent dat AI moet worden toegepast op een manier die wij als maatschappij verantwoord en nuttig vinden. Dat we samen afspraken moeten maken. Dat we de privacy beschermen en discriminatie voorkomen. Daarom worden er in Nederland ELSA-labs opgericht. ELSA staat voor Ethical Legal and Societal Aspects, de ethische, juridische en maatschappelijke kant van data science en AI dus. Ook in deze labs werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. De Brightlands Smart Services Campus is bezig met de oprichting van één van de eerste vier ELSA-Labs, wij richten ons vooral op armoede en het bestrijden van schulden.

Wat betekent Brightlands Smart Services Campus voor het Limburgse bedrijfsleven?

natuurwinkel madelief
Bezoek aan natuurwinkel Madelief

‘We willen het Limburgs MKB versterken. Qua digitalisering blijft het Limburgs MKB landelijk achter. Met het MKB Datalab Limburg willen we die achterstand inlopen. Het MKB Datalab wordt vooral door de kennisinstellingen en de Rabobank gedragen. Studenten van het Vista College, Gilde opleidingen, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Universiteit Maastricht geven praktisch advies en ondersteuning aan bedrijven die willen digitaliseren; van het opzetten tot een webwinkel tot digitale marketing, tot het slim gebruik van de data die elk bedrijf genereert. Gesteund door de Provincie Limburg en het Ministerie van EZK worden er minimasters georganiseerd en zijn er vouchers beschikbaar om digitalisering in het MKB te stimuleren. Dat hier behoefte aan is, blijkt. Op de eerste dag na de bekendmaking waren er 250 aanmeldingen voor de miniMasters. De campus hielp bij de voorbereiding van het traject en we bieden Datalab een fysieke plek op de campus.’

De campus speelt dus een verbindende rol

‘We zoeken altijd naar verbinding. Data science en AI is nooit een doel op zich, het is wél voor iedereen van belang. Daarom kijken we ook hoe we de andere Brightlands campussen op dit gebied kunnen versterken. Ook richting stad en regio zoeken we de verbinding. Het is belangrijk dat de expertise op onze campus voor de regio beschikbaar is. Wij kunnen bijdragen aan het concurrerend vermogen van bedrijven, aan het verlagen van de kosten. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals predictive maintenance of predictive safety, het voorkomen van verspilling of het plannen van personeel. Datamodellen kunnen je helpen om een gefundeerde beslissing te nemen zodat je niet langer op je onderbuikgevoel hoeft te vertrouwen. Heel belangrijk dus dat bedrijven helpen om hun digitale gereedschapskist actueel te houden. Daarvoor moeten we ons verhaal goed vertellen. Want hoe belangrijk de technologie ook is, het is de toepassing die het verschil maakt.’

Bron: Brightlands nieuwsbrief
Foto Astrid Boeijen: Studio Zwartlicht

Lees ook

  • Op 25 oktober 2023 wordt voor de vijfde maal de Marc Cornelissen Brightlands Award uitgereikt. Tot 15 juni kunnen kandidaten zich hiervoor aanmelden. De award richt zich op iedereen in de grensregio Nederland-Duitsland-België, die bezig is aan een droom om de circulaire transitie te versnellen. Aan...

  • Zelfstandig besluiten nemen bij vergelijkbare situaties doen computers al volop. Maar kunnen zij ook kennis toepassen op nieuwe feiten? Mark Winands, de kersverse hoogleraar Machine Reasoning bij het Department of Advanced Computing Sciences (DACS), ontwikkelt rationeel handelende computerprogramma...

  • Zou het milieu erbij gebaat zijn als we plastic vervangen door papier of glas? Nee, is het verrassende antwoord van Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics. Zij pleit voor een alternatieve aanpak, gericht op meer bewustwording en kennis op het gebied van recycling.