Judith Kamalski, algemeen directeur BISS

Academisch hart, commercieel hoofd

Judith Kamalski, algemeen directeur van Brightlands Institute for Smart Society, spreekt de taal van het bedrijfsleven en van de wetenschap. Beide komen van pas op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. “Als iets technisch kan, betekent dat niet dat het meteen toegepast moet worden. Wij trekken altijd de ethische kaart.”

Het is wel een speciaal clubje, dat BISS, op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Professoren en onderzoekers uit verschillende disciplines werken er samen om data en technologie toe te passen op uitdagingen in de buitenwereld.

Het team (circa 20 medewerkers, 10 fte) buigt zich over commerciële of maatschappelijke vragen en kwesties. Bijvoorbeeld: wat kunnen technologie of data science bijdragen aan het verminderen van armoede in de wereld?

Judith Kamalski: “Wij werken samen omdat wij geloven dat technologie alleen of data science alleen eigenlijk zelden de oplossing is voor een probleem. Je kunt nog zo’n prachtige tool bouwen of technologie ontwerpen, als niemand die gebruikt, als er geen draagvlak voor is, als die verkeerd wordt gebruikt of als het juridisch niet op orde is, dan wordt het geen succes. Dus je moet al die vakgebieden bij elkaar brengen.”

Communicatiemens

Dat vergt bijzondere communicatievaardigheden. Daarover beschikt Judith Kamalski. Ze spreekt meerdere talen: die van het bedrijfsleven, die van de wetenschap. Ooit promoveerde ze in de psycholinguïstiek. In haar proefschrift zette ze uiteen hoe je taal kunt gebruiken om mensen te overtuigen. Ze studeerde naast bedrijfscommunicatie ook Franse taal- en letterkunde.

“Het enige wat je over mij moet onthouden is dat ik een academisch hart heb met een commercieel hoofd”, zegt ze lachend. “Afhankelijk van de dag en de context draait het ook wel eens om.”

Toch klopt dat hart voor de academische wereld vooral voor de organisatie. “Voor wetenschap moet je je langdurig kunnen focussen en ik kijk graag naar de breedte. Maar de academische wereld ondersteunen en mijn ervaring in het bedrijfsleven inzetten om een brug te vormen tussen de wetenschap en het bedrijfsleven, dat past me heel goed. Bij BISS komen die twee werelden mooi samen.”


  Lees het uitgebreidere artikel in de Brightlands nieuwsbrief