Leadership Academy

Aan de leiding

De Leadership Academy van de Universiteit Maastricht stimuleert het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden bij wetenschappelijk en ondersteunend personeel – op veel manieren en in verschillende fasen van hun loopbaan. Programmanager Ann Vanderhaeghe over de aanpak van het team, het aanbod van de academie en het bredere debat over leiderschapscultuur.

UM-voorzitter Rianne Letschert en Harald Merckelbach, decaan van de Faculty of Psychology and Neuroscience, gingen onlangs in gesprek [intranet only] over hun uitdagingen op het gebied van goed leiderschap. Ook legden zij uit hoe het managementteam (het College van Bestuur, de vicerector Onderwijs en de decanen) een visie ontwikkelt op het verbeteren van leiderschapsvaardigheden bij henzelf en op de hele universiteit. Een van de belangrijkste pijlers van hun strategie is de Leadership Academy, die een breed scala biedt aan trainingen, coaching en andere leervormen.

De Leadership Academy van de UM bestaat momenteel uit een team van vijf mensen onder leiding van programmamanager Ann Vanderhaeghe. De academie komt voort uit Erkennen & Waarderen, een landelijk programma dat probeert de criteria waarop wetenschappelijk personeel wordt beoordeeld te diversifiëren. Op die manier krijgen mensen de keuze om zich meer te richten op onderwijs, patiëntenzorg en leiderschap, in plaats van op alleen onderzoek. Om die verschillende talenten te ontwikkelen is een cultuuromslag nodig. Dit gaat gepaard met investeringen in een ander soort leiderschap.

Afgestemd op wat mensen nodig hebben

"Rianne is heel enthousiast over Erkennen & Waarderen en ze is een echte steun voor ons," zegt Vanderhaeghe. "Zonder haar – en het werk van de taskforce Professional Leadership Development – was dit allemaal niet mogelijk geweest." De Leadership Academy is een doorslaand succes. In iets meer dan een jaar tijd zijn er negen masterclasses (korte cursussen van een uur tot een halve dag) georganiseerd en vijf verschillende leiderschapsprogramma's (langere cursussen die tot tien dagen kunnen duren). Dankzij een communicatieoffensief hebben tot nu toe 793 mensen deelgenomen aan de verschillende leerinterventies.

Het aanbod van de Leadership Academy

De LA biedt trainingen over een brede waaier aan onderwerpen, waaronder teammanagement, resultaatgericht leiderschap, duurzame inzetbaarheid en communicatie- en gesprekstechnieken. Vooral cursussen als Teamdynamiek, Sturen van verandering, Feedback als geschenk, Leiderschapscommunicatie en Ken jezelf om anderen te inspireren waren populair. "We wilden ervoor zorgen dat we content en formats aanbieden die aansluiten bij de behoeften van onze community." Vanderhaeghe benadrukt dat de UM al kwaliteitstrainingen rond leiderschap aanbood – zij het niet op een systematische manier. De Leadership Academy inventariseerde de bestaande trainingen van het Staff Career Centre en de faculteiten, sprak met stakeholders en organiseerde focusgroepen. Ook werd overlegd met andere Nederlandse universiteiten over hun aanpak.

"Samenwerking en interdisciplinariteit zijn zo belangrijk. Een van de dingen die we ontdekten is dat de scheiding tussen faculteiten en tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel daarom achterhaald en onpraktisch is. Daar is vrijwel iedereen het over eens." De Leadership Academy en UMIO, de uitvoerende tak van de School of Business and Economics, organiseerden co-creatiesessies met de doelgroepen, met als doel om de meest relevante content, organisatorische behoeften en soorten leerinterventies te bepalen. Ze overlegden ook met vertegenwoordigers van andere belangrijke beleidsterreinen van de UM, zoals sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid.

Veilige en prettige sfeer

De academie koos de best beoordeelde trainers uit de professionele netwerken van UMIO en het academisch ziekenhuis MUMC+, maar vertrouwde ook op aanbevelingen van andere universiteiten, bedrijven of overheidsorganisaties in de regio. "We hebben ook een beroep gedaan op interne experts als we dat een veilig idee vonden. Maar je moet in gedachten houden dat leren over deze dingen altijd kwetsbaar voelt en dat we willen zorgen voor een veilige en prettige sfeer. Soms is het beter om dat aan een externe partij over te laten."

"Natuurlijk willen we ons aanbod blijven verbeteren en verfijnen, dus verzamelen we zoveel mogelijk feedback om onze impact te monitoren en te evalueren." Voortbouwend op de veelbelovende resultaten van het eerste jaar wil de Leadership Academy niet alleen voortgaan op het ingeslagen pad, maar mikt ook op een breder effect. "Het doel is een cultuuromslag waarbij we een gemeenschappelijke taal en cultuur rond leiderschap creëren. Dat maakt ook informeel leren, reflectie, feedback en het uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk."

Voor jezelf en de mensen om je heen

Dit aspect, het opbouwen van een universiteitsbreed netwerk van mensen die voor vergelijkbare uitdagingen staan, komt telkens weer naar voren als een belangrijk secundair voordeel van het volgen van trainingen en cursussen van de Leadership Academy. Dit bleek ook uit het gesprek tussen Letschert en Merckelbach. Zij wezen daarnaast op de noodzaak om over leiderschap na te denken lang vóórdat je je in een positie bevindt waarin je verantwoordelijk bent voor het welzijn en het functioneren van anderen.

"We hebben nog veel plannen voor de toekomst. Door informeel leren te faciliteren willen we bijdragen aan de leercultuur binnen de UM. We zouden graag het aanbod uitbreiden met inspiratiesessies en willen dat aanbod diversifiëren voor specifieke doelgroepen binnen de leiderschapscommunity."

De Leadership Academy, zegt Vanderhaeghe, ziet leiderschapsontwikkeling als onderdeel van ieders persoonlijke groeitraject. Daarom blijven ze zoeken naar betere manieren om mensen de vaardigheden te leren waarmee ze leiding kunnen geven aan zichzelf en aan anderen. "Over het algemeen ben ik echt trots op het gevarieerde en kwalitatief hoogstaande programma dat we hebben samengesteld en het momentum en enthousiasme dat we ervoor hebben gecreëerd," zegt Vanderhaeghe tot slot. Ze raadt iedereen aan om het te proberen: "Doe het voor je eigen duurzame succes en voor de mensen om je heen."


Tekst: Florian Raith