14 december 2022

“Migratie is heel normaal”

Jessica Hagen-Zanker werkt voor ODI, een internationale, onafhankelijke denktank, die onderzoek doet en regeringen en ngo's adviseert over mondiale vraagstukken zoals migratie. De in Maastricht opgeleide senior research fellow merkt op dat politici geneigd zijn humane en praktische oplossingen uit de weg te gaan. "De migratiecijfers zijn ongekend hoog. We moeten migranten steunen, en niet alleen om humanitaire redenen. In Europa hebben we mensen van buiten nodig om onze economie draaiende te houden."

Studeren in Europa

Jessica 2

Hagen-Zanker werd geboren in Duitsland en verhuisde op twaalfjarige leeftijd naar Engeland. Van daaruit ging ze naar Australië, waar ze in 1999 haar middelbare school afmaakte. Dat ze in Maastricht op de universiteit belandde, was min of meer toeval. "Ik miste Europa en wist dat ik er wilde studeren. Engeland had mijn voorkeur, omdat mijn ouders daar gingen wonen, maar ik was te laat om me aan te melden. Ik deed wat onderzoek, realiseerde me dat je in Nederland in het Engels kunt studeren en hoorde over Probleemgestuurd Onderwijs aan de Universiteit Maastricht."

Ze bezocht de stad met haar moeder, vond een kamer in een studentenhuis en begon in 2000 aan de studie Internationale Economie, toen nog een vierjarige doctoraalopleiding. Ze zou 10 jaar in Zuid-Limburg blijven — en niet alleen uit liefde voor de stad. In het eerste studentenhuis ontmoette ze Alex en een jaar later gingen ze samenwonen. "Alex deed zijn master en toen ik afstudeerde had hij een goede baan in Maastricht. Toen kreeg ik de kans om coördinator van een nieuwe masteropleiding aan de UM te worden."

Perfecte combinatie

Als coördinator bij de Maastricht Graduate School of Governance hield Hagen-Zanker zich onder meer bezig met het beoordelen van tientallen scriptievoorstellen. Hierdoor geïnspireerd schreef ze zich in voor het nieuwe promotieprogramma Public Policy van hetzelfde instituut. In 2010 verdedigde ze haar proefschrift over migratie uit Albanië en Moldavië. "Een perfecte combinatie met Internationale Economie. Migratie en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In mijn werk en bij het leidinggeven aan de onderzoeksteams profiteer ik nog elke dag van die combinatie en de ervaring die ik in Maastricht heb opgedaan. Net zoals Probleemgestuurd Onderwijs de basis legde voor teamwork en kritisch denken."

Voor altijd verbonden

In 2010 verhuisden Hagen-Zanker en haar gezin, inmiddels met drie kinderen, naar Londen. "Alex had een baan geaccepteerd in Cambridge en ik ging bij ODI werken. Met pijn in ons hart vertrokken we, maar ik wilde ook dichter bij mijn familie wonen. Gelukkig is Maastricht niet zo ver weg. We komen er nog regelmatig om vrienden te zien. En de UM is een van de projectpartners van ODI; elk jaar geef ik daar een presentatie over mijn werk. Die band blijft dus bestaan."

 

Tekst door: Jos Cortenraad
Fotografie door: Jessica Hagen-Zanker