‘Breder maatschappelijk perspectief nodig om gevolgen pandemie te bestrijden’

Om politici en beleidsmakers in de toekomst te helpen betere beslissingen te nemen in tijden van een pandemie, moeten gezondheidswetenschappers in hun adviezen voortaan veel vaker rekening houden met de effecten van maatregelen op sectoren buiten de zorg. Gezondheidseconomen van de Universiteit Maastricht en die in de Engelse stad Birmingham pleiten daarom voor een breder maatschappelijk perspectief in studies die de economische impact van coronamaatregelen evalueren. Hun oproep is vandaag gepubliceerd in het International Journal of Technology Assessment in Healthcare.

Perspectief

Wetenschappers binnen het vak van de gezondheidseconomie hebben volgens de Maastrichtse onderzoekers veelal de neiging zich enkel op de kosten en baten binnen de sector gezondheidszorg te richten. Ze kijken volgens hen te weinig naar de effecten van maatregelen op maatschappelijke terreinen als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, het onderwijs, huisvesting, milieu, consumptie of zelfs strafrecht. Door hier in de (nabije) toekomst meer rekening mee te houden, verwacht deze groep gezondheidseconomen dat politici en beleidsmakers vaker beslissingen kunnen nemen die de héle samenleving ten goede kunnen komen. "Het vastleggen en kwantificeren van dit soort bredere maatschappelijke effecten is complex, maar we willen toch met klem aandringen op het overnemen van het bredere maatschappelijke perspectief in economische analyses”, aldus onderzoeker Luca Janssen van de Universiteit Maastricht.

Maatschappelijke gevolgen

"Iedereen kan de gevolgen van de pandemie zien. Het is hoog tijd dat wij als gezondheidseconomen erkennen dat de economische gevolgen van deze pandemie zich niet enkel manifesteren binnen de gezondheidssector, maar maatschappijbreed”, voegt Janssen toe.  Eerder onderzoek heeft al laten zien dat mensen die in slechtere sociaaleconomische omstandigheden leven een hoger risico lopen om ziek te worden van het coronavirus en complicaties te ontwikkelen in vergelijking met anderen. Schoolsluitingen bijvoorbeeld veroorzaken naast mogelijke onderwijsachterstanden niet alleen sociale ongelijkheid als het gaat om de toegang tot digitaal onderwijs. Deze maatregelen zijn in veel landen ook nadelig voor (met name) vrouwen die de druk op het huishouden via de combinatie van thuisonderwijs en thuiswerk enorm zien toenemen. De daling van luchtverontreiniging vanwege het afgenomen vliegverkeer heeft dan juist weer positieve gevolgen voor de samenleving. Janssen: “Het is essentieel voor politici en beleidsmakers om toekomstige keuzes niet enkel te baseren op kosten en baten binnen de gezondheidszorg, maar een holistische benadering in acht te nemen.”

Lees ook

  • Patiënten die vanwege een ernstige COVID-19-infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen, vertonen naderhand geen aanwijzingen voor hersenschade door de ziekte. Dat blijkt uit een uitgebreide studie onder leiding van Universiteit Maastricht.

  • Sten van Beek

    Rillen van de kou?

    Door de Westerse leefstijl met een hoog vetgehalte in voeding in combinatie met weinig beweging, kampen steeds meer mensen in Nederland met overgewicht of zelfs obesitas. Dit zorgt voor een verhoogd risico op diabetes type II. Wat is hieraan te doen buiten een gezondere leefstijl? Het antwoord komt...

  • Overlevenden van dikke darmkanker hebben vaak jaren na de behandeling nog klachten naar aanleiding van de kanker of de behandeling zoals vermoeidheid en last van tintelingen aan vingers en voeten. Dit heeft veel impact op de ervaren kwaliteit van leven. Waar huidige adviezen omtrent leefstijl...