ITEM nieuws artikel

ITEM krijgt SWOL-subsidie toegekend voor grensoverschrijdend onderzoek door studenten

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft een beurs van 5000 euro toegekend aan bachelor studenten voor het uitvoeren van onderzoek naar de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Nederlandse grensprovincies Limburg en Drenthe. De studenten worden begeleid door deskundigen van het Maastricht University's Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)NHL Stenden Hogeschool en Hogeshool Zuyd.

Limburg en Drenthe
De grensprovincies Limburg en Drenthe zijn beide steeds internationaler en ondersteunen beide kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) om internationaal zaken te doen, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies en het delen van kennis en informatie over onderwerpen die verband houden met het internationale bedrijfsleven. Limburg en Drenthe kunnen worden beschouwd als plattelandsgebieden met een krimpende bevolking en vaak een tekort aan hoogopgeleide werknemers uit Nederland. Dit leidt ertoe dat veel bedrijven op zoek gaan naar hoogopgeleide werknemers uit het buitenland.

MKB en hoogopgeleide arbeidsmigranten
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe regionale KMO's in Limburg en Drenthe in hun vraag naar hoogopgeleide werknemers voorzien door in andere landen te zoeken en hoe zij hoogopgeleide migranten voor een langere periode proberen te behouden. Het onderzoekt ook de mogelijkheden voor regionale KMO's om hun hoogopgeleide internationale werknemers te helpen zich in de regio's te integreren.

Onderzoeksdoelstellingen
In de loop van het academiejaar 2019/20 werken bachelor studenten in beide provincies samen aan dit onderzoeksproject. Onder begeleiding van onderzoekers van ITEM, NHL Stenden en Zuyd zullen zij het onderzoek onderzoeken:

  • de problemen van de KMO's in beide regio's, alsook de mogelijkheden en mogelijke oplossingen (een vergelijking)
  • de aantrekkelijkheid van de regio's Limburg en Drenthe voor het MKB en voor de hoogopgeleide migranten
  • mogelijke maatregelen en suggesties voor ondersteuning die door de regionale overheden (gemeenten, provincies) kunnen worden geboden

Best practices
De studentenonderzoekers zullen interviewvragen ontwikkelen, interviews afnemen met vertegenwoordigers van de KMO's, de gegevens analyseren en uiteindelijk best practices identificeren die kunnen worden omgezet in richtlijnen voor publieke en private stakeholders in zowel Limburg als Drenthe.

Financiering
Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door de SWOL met een cofinanciering van NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Zuyd en het Institute of Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility.

Verbanden met lopend Euregionaal onderzoek
Dit project zal de samenwerking van de Universiteit Maastricht met andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland verder versterken en biedt de mogelijkheid om haar activiteiten naar grensregio's buiten Limburg verder uit te breiden. Het project vormt een aanvulling op het lopende onderzoek bij ITEM, met name het INTERREG-V-A project youRegion. Dit project loopt van 2018 tot 2022 en heeft twee overkoepelende doelstellingen:

  • de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te bevorderen door de advies- en bemiddelingsdiensten centraal te coördineren en aan elkaar te koppelen, en
  • een Euregionale 'welkomscultuur' (Willkommenskultur) voor nieuwkomers, werknemers en bedrijven in de regio tot stand te brengen.

Lees ook

  • Een studenteninitiatief starten of onderhouden als internationale student is niet altijd gemakkelijk. Vooral als je de taal niet spreekt, kan het moeilijk zijn om door officiële documenten en systemen te navigeren. De Student Initiative Helpdesk ondersteunt studenten van de Universiteit Maastricht...

  • Toen ze vijf jaar geleden bij bezichtiging van het huis een AGA-cooker zag staan, was de keuze snel gemaakt. Voor de in Amerika en Engeland opgegroeide Alexx Allen-de Rijk is dit specifieke fornuis het summum van huiselijkheid. De ouders van haar beste vriendinnetje Pip hadden er een. “Wanneer we...

  • Een maaltijd met vlees zorgt voor een snellere spieraanmaak dan een vegan maaltijd met dezelfde hoeveelheid eiwitten. Dat blijkt uit het onderzoek van Philippe Pinckaers van onderzoeksinstituut NUTRIM van het Maastricht UMC+. Pinckaers vergeleek als eerste de spieraanmaak na het eten van een...