24 juni 2019
ITEM nieuws artikel

ITEM krijgt SWOL-subsidie toegekend voor grensoverschrijdend onderzoek door studenten

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft een beurs van 5000 euro toegekend aan bachelor studenten voor het uitvoeren van onderzoek naar de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Nederlandse grensprovincies Limburg en Drenthe. De studenten worden begeleid door deskundigen van het Maastricht University's Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)NHL Stenden Hogeschool en Hogeshool Zuyd.