H.H.B. Abbink

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Henry Abbink is een onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) binnen de School of Bussiness & Economics van Maastricht University. Hij is betrokken bij het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) en het Project Onderwijs Arbeidsmarkt (POA). Hij behaalde zijn MSc met een specialisatie in ontwikkelingseconomie bij Wageningen University en zijn BSc met een specialisatie in beleid, economie & ontwikkeling bij de Universiteit Leiden.