Het belang van onze taal

22 februari 2021

Over het feit dat Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke taal bezigen is al veel gezegd en geschreven. Toegegeven, het Nederlands zoals gebruikt in Nederland en Vlaanderen is niet identiek en klinkt niet gelijk, maar desalniettemin kan er niet worden ontkend dat de taal van beide landen dezelfde is. Omwille van deze verenigende factor kan de vraag worden gesteld of België en Nederland niet meer inspanningen kunnen doen om de Nederlandse taal te promoten.

Sarah Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers is universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit Maastricht en bijzonder hoogleraar Europees recht, meer specifiek op het gebied van de 'cultureel gecorrigeerde markteconomie', aan de Open Universiteit. Zij is de directeur van de masteropleidingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Klik op 'expertise', 'loopbaan', 'onderzoek' en 'onderwijs' voor meer informatie.