Verbod op Engels? Alleen in de Randstad please

5 mei 2019

Een wet die het Nederlands dwingend als academische voertaal voorschrijft, is zeer on-Nederlands.

Labels: 
taalbeleid