Al weer over het toetsingsrecht: wetgever onderneem actie

13 mei 2019

Na het einde van het initiatief Halsema tot invoering van het grondwettelijk rechterlijk toetsingsrecht zijn we weer terug bij af en kunnen we verder met de discussies over dat onderwerp. (Zie: 28 331, 1ste lezing; 2de lezing: 32 334: voortgezet door Van Tongeren en Buitenweg; ingetrokken door Buitenweg op 18 September 2018; en door de TK op 9 October besloten dat voorstel moet worden geacht te zijn vervallen).

Labels: 
publiekrecht, MI, AB
Aalt Willem Heringa

Author and editor of numerous books and articles on Dutch Constitutional law, the European Convention on Human Rights, the European Social Charter, comparative constitutional law, US constitutional law, Human Rights and legal education. Author of blogs on the Montesquieu Institute website.

His most recent authored books are: Legal Education (Intersentia 2013); Constitutions Compared (Intersentia 2016, fourth edition), An Introduction to Comparative Constitutional Law; and a textbook on Dutch Constitutional Law, Staatsrecht (with co-authors L. Verhey, J. van der Velde and W. van der Woude; 13th edition, 2018). In 2011 an edited collection appeared about legal education in Europe: Educating European Lawyers, Intersentia 2011 (with co-editor Bram Akkermans). And in 2014 he co-edited with Sascha Hardt: Sources of Constitutional Law (Intersentia 2014).