Blog van de decaan aflevering 13: van Sinterklaas tot Sectorplan en verder

door: in Rechtsgeleerdheid
Graduation ceremonies and PhD defences

In de afgelopen twee weken gebeurde er veel. Niet alleen hadden Sint en Piet een belangrijke boodschap voor de faculteit, bovendien kwam het Sectorplan Rechtsgeleerdheid gereed. Ook zien we uit naar de facultaire Kerstbijeenkomst op woensdag – met een verrassing.

Foto Sinterklaasgedicht
Sinterklaasgedicht van Groene Piet

Recent vond weer een aantal voor onze faculteit belangrijke gebeurtenissen plaats. Zo was daar rond 5 december het bezoek van Sinterklaas en zijn trouwe knecht Groene Piet, die alle staf hebben verblijd met een milieuvriendelijke beker en een bijbehorend gedicht. Als Groene Piet iets vraagt, moet dat serieus worden genomen en dus heeft het Faculteitsbestuur besloten om alle plastic bekertjes uit het gebouw te verwijderen. Elke dag ging er een ontstellend grote hoeveelheid van die bekertjes door heen. Daar komt nu een einde aan. Dit betekent dat iedereen voortaan de eigen mok mee moet nemen bij het bezoek aan de koffieautomaat. Misschien iets meer moeite, maar wel voor de goede zaak. Er komen ook snel thee- en handdoeken in de keukentjes om de mok mee af te wassen.

Sectorplan voor blog Jan
Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Een ander belangrijk moment was de aanbieding, afgelopen maandag, van het zg. Sectorplan Rechtsgeleerdheid  aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bekend is dat de juridische discipline niet erg ruim in haar jasje zit. Vergeleken bij veel andere disciplines krijgen wij minder geld voor onderwijs en onderzoek. Dat valt op omdat het recht de maatschappij schraagt en een investering in de opleiding van goede juristen een investering is in de toekomst van de Nederlandse en internationale rechtsstaat. In de afgelopen maanden is daarom door de decanen van de tien rechtenfaculteiten in Nederland onder leiding van kwartiermaker en hoogleraar Bestuurskunde in Utrecht Mark Bovens hard gewerkt aan een plan om meer geld naar de juridische faculteiten te loodsen. In totaal gaat het landelijk om zes miljoen euro dat, als alles goed gaat, structureel extra zal worden geïnvesteerd in juridisch onderzoek. Het Sectorplan is de moeite van het lezen meer dan waard: het bevat onder meer een analyse van de huidige stand van de rechtswetenschap en geeft aan wat nodig is om de discipline te versterken.

Daarbij zijn zes thema’s leidend. In de komende maanden zal een facultair plan worden gemaakt dat beoordeeld gaat worden door een externe commissie. In elk geval zullen we daarmee geld krijgen om de thema’s digitalisering en globalisering te versterken en om de aanwas van jonge onderzoekers te verbeteren. 

In het strategisch plan van de faculteit wordt als één van de twee prioriteiten de herziening van het HR-beleid genoemd. In de afgelopen maanden is ook daar hard aan gewerkt en is door velen input geleverd bij concept-versies. De stukken, inclusief nieuwe benoemings- en beoordelingscriteria, zijn inmiddels gepubliceerd in het FJ. De andere grote prioriteit is de herziening van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Het FB zal in januari met een notitie komen waarin de hoofdlijnen van de nieuwe bachelor worden geschetst. Intussen wordt ook de implementatie van de belangrijke rapporten van de IAG’s geleidelijk ter hand genomen.

Graduation ceremonies and PhD defences
Uitreiking van Masterbullen in de Sint Janskerk Maastricht, georganiseerd door Team Examens

December kent traditiegetrouw veel buluitreikingen en promoties. Dat zijn steevast feestelijke bijeenkomsten en hoogtijdagen voor de faculteit. Zo was er op twee achtereenvolgende zaterdagen de uitreiking van Masterbullen met wederom een perfecte organisatie door ons Team Examens (met een mooie foto van hoe het er achter de schermen aan toe gaat).

PhD defence Besmir Fidahic
Promotie van Besmir Fidahic

Bij promoties ontwikkelt zich de gewoonte dat de jonge doctor met promotor, commissie, paranimfen, pedel en prorector poseert op de trap, zoals onder meer bij de promotie van Besmir Fidahic van vorige week.

Ik hoop iedereen te zien bij de facultaire Kerstbijeenkomst op woensdag – met een verrassing – en bij de oratie van onze collega Marjon Weerepas op vrijdag. Maar ik wens iedereen ook op deze manier alvast een heel fijne en welverdiende vakantie en een mooi begin van 2019.

 Meer blogs op Law Blogs Maastricht
Labels:
  • J.M. Smits

    Prof. mr. Jan Smits (1967) is hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Jan Smits publiceert, doceert en begeleidt studenten op de terreinen van (Nederlands, Europees en vergelijkend) privaatrecht, rechtsvergelijking, rechtstheorie en ‘law and…’-benaderingen.

    Meer artikelen van J.M. Smits