Nogmaals het referendum: haastige spoed is nu eenmaal niet altijd goed

28 juni 2018

Geef een hervorming nu eens een kans, evalueer na een wat langere periode, kijk of kleinere wijzigingen daarbij effect sorteren, wacht op het advies van de staatscommissie, en doe als wetgever wat de regering in de gewisselde stukken aangeeft als reden om het raadgevend referendum af te schaffen: geef als wetgever een beredeneerd en goed voorbereid oordeel.

Labels: 
publiekrecht, MI, AB
Aalt Willem Heringa

Author and editor of numerous books and articles on Dutch Constitutional law, the European Convention on Human Rights, the European Social Charter, comparative constitutional law, US constitutional law, Human Rights and legal education. Author of blogs on the Montesquieu Institute website.


His most recent authored books are: Legal Education (Intersentia 2013); Constitutions Compared (Intersentia 2016, fourth edition), An Introduction to Comparative Constitutional Law; and a textbook on Dutch Constitutional Law, Staatsrecht (with co-authors L. Verhey, J. van der Velde and W. van der Woude; 13th edition, 2018). In 2011 an edited collection appeared about legal education in Europe: Educating European Lawyers, Intersentia 2011 (with co-editor Bram Akkermans). And in 2014 he co-edited with Sascha Hardt: Sources of Constitutional Law (Intersentia 2014).