Europese begroting en de nationale rechtsstaat

1 juni 2018

In mei 2018 presenteerde de Commissie het ontwerp voor een nieuw financieel kader voor de jaren 2021-2027. Daaruit blijkt dat de Europese Commissie onder meer wil dat subsidies die landen krijgen, afhankelijk moeten worden gemaakt van de mate waarin een lidstaat zich houdt aan de EU-wetgeving.

Labels: 
publiekrecht, MI, AB
Aalt Willem Heringa

Author and editor of numerous books and articles on Dutch Constitutional law, the European Convention on Human Rights, the European Social Charter, comparative constitutional law, US constitutional law, Human Rights and legal education. Author of blogs on the Montesquieu Institute website.


His most recent authored books are: Legal Education (Intersentia 2013); Constitutions Compared (Intersentia 2016, fourth edition), An Introduction to Comparative Constitutional Law; and a textbook on Dutch Constitutional Law, Staatsrecht (with co-authors L. Verhey, J. van der Velde and W. van der Woude; 13th edition, 2018). In 2011 an edited collection appeared about legal education in Europe: Educating European Lawyers, Intersentia 2011 (with co-editor Bram Akkermans). And in 2014 he co-edited with Sascha Hardt: Sources of Constitutional Law (Intersentia 2014).