Eigen student eerst

14 juni 2018

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) kakelt bij monde van haar roerganger Ad Verbrugge dat de snelgroeiende internationalisering en verengelsing van ons universitaire onderwijs leidt tot inferieure kwaliteit. BON is zo betrokken en bezorgd, dat zij naar de rechter is gestapt. BON zegt: universiteiten die in het Engels onderwijs geven, die verwaarlozen onze bloedeigen Nederlandse cultuur en het zal slecht aflopen met de student die Engels praat tijdens zijn studie. Nooit zal die student op niveau kunnen communiceren na zo’n Engelstalige opleiding. BON richt haar pathetische pijlen vooral op de Maastrichtse psychologie. Want waarom zou je psychologie in het Engels bestuderen en niet gewoon in het Nederlands?