Een goede relatie is de sleutel tot succes

door: in Rechtsgeleerdheid
Abraham de Pinto blog_MLR

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University de (inter)nationale Abraham de Pinto-competitie. In al die tijd heb ik veel vragen gekregen wat (of wie) Abraham de Pinto nu precies is. Middels dit blogbericht zal ik iets vertellen over de innovatieve competitie die wij organiseren en waarom het van enorm belang is dat deze competitie in het leven is geroepen.

Abraham de Pinto was een 19de-eeuwse advocaat die enorm veel heeft betekend voor het Nederlandse recht. Zijn alomvattende kennis, zijn strijdbaarheid en zijn engagement zorgden ervoor dat hij betrokken was bij vele geruchtmakende strafzaken en civiele zaken, eigenlijk al vanaf het begin van zijn carrière als advocaat. De Pinto hechtte veel waarde aan (onder andere) het belang van de advocaat-cliëntrelatie, de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten. Het is derhalve evident waarom deze competitie de naam draagt van deze fantastische jurist.

Tijdens de rechtenstudie ontwikkelen veel studenten de ambitie om uiteindelijk advocaat te worden; het is immers ook een erg fraai beroep. De advocaat is voortdurend bezig om juridische vraagstukken uit te pluizen, discussieert hierover met een confrère op kantoor en bepleit de zaak uiteindelijk (veelal) bij de rechter. Een essentieel aspect wat in dit rijtje natuurlijk niet kan ontbreken is het daadwerkelijke contact met de cliënt en dat is wat de rechtenstudent niet uit het oog dient te verliezen.

Iedere zaak begint en eindigt bij de cliënt. Het is de taak van de advocaat om op een empathische manier zijn cliënt te benaderen en de juiste informatie boven water te krijgen. Het is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend dat alle kaarten vanaf het begin al op tafel liggen en dat de advocaat slechts de juridische puntjes op de i zet. De competitie heeft dan ook de bedoeling om belangstelling bij studenten te wekken voor het belang van mondelinge communicatie met cliënten. De competitie doet dit door teams van twee studenten, beiden in de rol van advocaat, te confronteren met simulatiecliënten in een intakegesprek. Jury's bestaande uit rechters, advocaten en andere (ervarings)deskundigen op het gebied van cliëntgesprekken, beoordelen de teams.

De juryleden zullen acht slaan op de manier waarop het gesprek wordt gevoerd, het contact met de cliënt, de effectiviteit van het interview, de creativiteit van het advies en de juridische haalbaarheid daarvan. Voor het voeren van een efficiënt cliëntgesprek moeten professionals in staat zijn om hun cliënt niet alleen te zien en waarderen als een probleem, maar als een persoon met een probleem. Daarom moeten zij een goede en professionele werkrelatie met hun cliënt kunnen opbouwen, begrijpen hoe hun cliënten hun problemen zelf zien, in staat zijn om de beschikbare opties te onderzoeken en daarvan de consequenties te onderkennen, strategieën kunnen vinden waarmee hun cliënten hun problemen kunnen oplossen en ethische en morele problemen kunnen opmerken en er een oplossing voor zoeken.

Deze competitie verbindt studenten uit heel Nederland en België met elkaar, geeft ze de kans om te netwerken, laat ze enorm veel leren over de praktijk en omvat tevens een duidelijk wedstrijdelement. Het winnende team wordt namelijk aan het einde van de dag bekend gemaakt en zal een reischeque van € 750 in ontvangst mogen nemen. Het team dat als tweede eindigt, zal een reischeque van € 500 uitgereikt krijgen. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een heerlijk diner aan het eind van de dag in hartje Maastricht. Al met al hoopt de Abraham de Pinto-competitie een waardevolle verrijking te zijn voor de (academische) juridische wereld.

 De Abraham de Pinto-competitie vindt plaats op 3 maart 2018

 Geschreven door Lennard Pelzer
 ​Meer  Law Blogs Maastricht

Labels: