Toch geen verbod op Salafisme

4 maart 2016

Het kabinet wil het salafisme niet verbieden. Hoewel in december van vorig jaar nog werd aangegeven dat een onderzoek zou worden ingesteld naar de mogelijkheden hiertoe, heeft de Kamer afgelopen week haar antwoord gekregen; er wordt op dezelfde weg verder gegaan. In mijn eerdere stuk   heb ik al aangegeven dat, mocht het kabinet – en in navolging daarvan het OM – alsnog besluiten het salafisme te willen verbieden, ze hier een hele kluif aan zal hebben. Het is dan ook de vraag of de brief die ministers Asscher en Van der Steur naar de Kamer stuurden daadwerkelijk was gestoeld op de gedachte dat het reeds beschikbare instrumentarium afdoende was, of dat beide bewindslieden alsnog hebben ingezien dat de weg naar de verbodenverklaring een weg vol voetangels en klemmen is.