45e Dies Natalis

Op 29 januari 2021 had de Universiteit Maastricht (UM) graag haar 45e verjaardag gevierd met een traditionele Dies Natalis-viering in de Sint Janskerk. Vanwege de verlengde lockdown moesten die plannen drastisch aangepast worden.

De uitreiking van het eredoctoraat aan prof. dr. Jaap van Dissel, evenals de uitreiking van de andere prijzen, is verplaatst naar de Opening Academisch Jaar, op maandag 30 augustus 2021. Om toch stil te staan bij de 45e verjaardag van de universiteit, hield rector Rianne Letschert een korte toespraak vanuit de Sint Janskerk. 

Recognition & Rewards

Rector Magnificus Rianne Letschert vanuit de Sint Janskerk, op vrijdag 29 januari 2021. 

Studentenprijzen 2021

Jaarlijks worden de beste master- en bachelor-scripties van onze studenten beloond tijdens de Dies Natalis-viering in januari. Ze krijgen vijfhonderd euro, een oorkonde voor aan de muur en een kleine attentie uit handen van de Rector Magnificus. Dit jaar kon het ceremoniële deel helaas niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. Daarom zetten we de winnaars online in het zonnetje.