UM en de politieke discussie over internationalisering

Internationalisering van het onderwijs, en specifiek de instroom van internationale studenten is een hot topic in de Nederlandse politiek. Dat zal in 2024 nog steeds het geval zijn. Als meest internationale universiteit van het land volgt de UM de ontwikkelingen op de voet. Uitgangspunt voor de UM blijft daarbij: Een internationale universiteit in een zeer internationale én vergrijzende grensregio is vanzelfsprekend én broodnodig.  Passende regelgeving en internationale oriëntatie zijn hard nodig om kaalslag Limburgs onderwijs te voorkomen, daarover lees je meer in dit persbericht

Voor Nederland als geheel geldt dat het aantal internationale studenten afgelopen jaren fors is toegenomen. Ook universiteiten zelf streven naar een goede balans in de instroom van zowel Nederlandse als internationale studenten. Dat kan problemen, zoals huisvestingsproblemen door een te snelle groei,  voorkomen. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt: elke universiteit heeft een eigen profiel en functioneert in een regio met haar eigen uitdagingen. 

Dat geldt dus ook voor de UM: een internationale universiteit met een uniek profiel, sterk verankerd in een internationale regio. De diversiteit van onze gemeenschap – van studenten en medewerkers - is van grote waarde voor onszelf en voor onze omgeving. Juist als internationale universiteit blijven we onze rol als motor voor sociaal-economische ontwikkeling in de regio spelen.

Wat er komende jaren precies gaat veranderen aan overheidsregels voor de instroom van internationale studenten en de verdeling Engels-Nederlands als onderwijstaal is nog onzeker. We houden onze UM-gemeenschap en aankomende studenten daarvan op de hoogte. Hieronder tref je de meest actuele (nieuws)berichten daarover aan.  

Lees meer over internationalisering

More news items
 • Nederland heeft nog geen nieuwe regering. Daarmee is er nog steeds veel onduidelijkheid, ook voor de UM. Duidelijk is wél dat zeker niet alles blijft zoals het was. Politieke partijen willen het aantal internationale studenten beperken met landelijke regels.

 • Krantenkoppen over de grotere instroom van het aantal internationale studenten, een mogelijke wet die voor meer balans in die instroom moet zorgen, gepubliceerd door een minister die deel uitmaakt van een kabinet dat is gevallen…. Wat betekent dat allemaal en wat kunnen we verwachten aan next steps...

 • Het aantal jongvolwassenen in Zuid-Limburg blijft dalen. Daardoor wordt het tekort aan arbeidskrachten groter, wat ertoe zou kunnen leiden dat bedrijven de regio verlaten. De internationale studentenpopulatie van de UM kan soelaas bieden.

 • Ondanks de val van het kabinet heeft het ministerie van OCW afgelopen vrijdag het wetsvoorstel Internationalisering in Balans gepubliceerd. Tot half september bestaat de mogelijkheid digitaal op het voorstel te reageren.

 • Op 15 juni kreeg de Tweede Kamer in het commissiedebat de gelegenheid om te reageren op eerdere voorstellen van de minister van OCW, rondom de beheersing van de instroom van internationale studenten. 

 • Onlangs schreef UM-voorzitter Rianne Letschert een opiniestuk voor TH&MA. Het vakblad informeert managers, bestuurders en leidinggevenden aan universiteiten en hogescholen in zowel Vlaanderen als Nederland over de laatste trends in het hoger onderwijs. Het opiniestuk lees je hier.

 • Voorlopig komt er geen beperking op de instroom van buitenlandse studenten in Nederlandse universiteiten. Gelukkig, menen onderzoekers Carla Haelermans van de School of Business and Economics (SBE) en Patrick Bijsmans van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) van Universiteit Maastricht op...

 • De beperking van het aantal internationale studenten in Nederland is een hot topic in politiek Den Haag. De Universiteit Maastricht (UM) neemt in deze discussie een kritische houding aan. De UM werd in de jaren ‘70 opgericht om de welvaart in de Limburgse regio te stimuleren. De internationale...

 • Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil een aantal concrete maatregelen nemen om het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt beter te kunnen beheersen en sturen.

 • Op korte termijn legt minister Dijkgraaf voorstellen voor aan de Tweede Kamer om de instroom van internationale studenten in het Nederlandse onderwijs te beperken. Werkgevers in Limburg maken zich grote zorgen over de impact op grensregio’s zoals de onze. Wij als de gezamenlijke Brightlands...

 • Internationale studenten zijn continu onderwerp van discussie nu minister Dijkgraaf op het punt staat zijn plannen over de voertaal in opleidingen (Nederlands of Engels) en de instroom van buitenlandse studenten bekend te maken. Wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Rector Pamela Habibović ging...

 • Politiek Den Haag zadelt de Universiteit Maastricht met een groot probleem op als het Nederlands een (te) dominante positie in de (meeste) bacheloropleidingen zou krijgen. Dan komt onder meer de rol van de universiteit als economische motor, ooit opgericht om de provincie na de mijnsluitingen een...

 • Lees meer over het spoeddebat over instroom internationale studenten. De afspraken rond stilleggen actieve werving blijven van kracht.

 • Internationalisering van het onderwijs, en specifiek de instroom van internationale studenten is een hot topic in de Nederlandse politiek. Dat zal ook begin 2023 het geval zijn. Als meest internationale universiteit van het land volgt de UM de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en blijft de...

 • In het BNR programma Breekt is UM voorzitter Rianne Letschert helder over het belang van buitenlandse studenten: zowel voor het onderwijs en de ontwikkeling van studenten als voor de Nederlandse economie zijn buitenlandse studenten goed én belangrijk.

 • De nieuwe voorzitter en tot voor kort rector magnificus van de UM Rianne Letschert laat er geen twijfel over bestaan. Ze is verguld met de keuze de universiteit te presenteren als de Europese universiteit van Nederland. De UM vormt een internationale en dominant Europese gemeenschap in een regio die...