UM en de politieke discussie over internationalisering

Internationalisering van het onderwijs, en specifiek de instroom van internationale studenten is een hot topic in de Nederlandse politiek. Dat zal ook begin 2023 het geval zijn. Als meest internationale universiteit van het land volgt de UM de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en blijft de instelling de belangen van de universiteit en de regio bij eventuele regelgeving ter beperking van de instroom van buitenlandse studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Hieronder vind je alle relevante informatie rondom het onderwerp.

 

FAQ – Internationale studenten aan de UM

Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen

Studentencommunicatie

  Lees deze position paper met informatie over de UM als sociaal-economische krachtbron voor Nederland in Europa.

News

 • Krantenkoppen over de grotere instroom van het aantal internationale studenten, een mogelijke wet die voor meer balans in die instroom moet zorgen, gepubliceerd door een minister die deel uitmaakt van een kabinet dat is gevallen…. Wat betekent dat allemaal en wat kunnen we verwachten aan next steps...

 • Het aantal jongvolwassenen in Zuid-Limburg blijft dalen. Daardoor wordt het tekort aan arbeidskrachten groter, wat ertoe zou kunnen leiden dat bedrijven de regio verlaten. De internationale studentenpopulatie van de UM kan soelaas bieden.

 • Ondanks de val van het kabinet heeft het ministerie van OCW afgelopen vrijdag het wetsvoorstel Internationalisering in Balans gepubliceerd. Tot half september bestaat de mogelijkheid digitaal op het voorstel te reageren.

More news items
 • Op 15 juni kreeg de Tweede Kamer in het commissiedebat de gelegenheid om te reageren op eerdere voorstellen van de minister van OCW, rondom de beheersing van de instroom van internationale studenten. 

 • Onlangs schreef UM-voorzitter Rianne Letschert een opiniestuk voor TH&MA. Het vakblad informeert managers, bestuurders en leidinggevenden aan universiteiten en hogescholen in zowel Vlaanderen als Nederland over de laatste trends in het hoger onderwijs. Het opiniestuk lees je hier.

 • Voorlopig komt er geen beperking op de instroom van buitenlandse studenten in Nederlandse universiteiten. Gelukkig, menen onderzoekers Carla Haelermans van de School of Business and Economics (SBE) en Patrick Bijsmans van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) van Universiteit Maastricht op...

 • De beperking van het aantal internationale studenten in Nederland is een hot topic in politiek Den Haag. De Universiteit Maastricht (UM) neemt in deze discussie een kritische houding aan. De UM werd in de jaren ‘70 opgericht om de welvaart in de Limburgse regio te stimuleren. De internationale...

 • Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil een aantal concrete maatregelen nemen om het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt beter te kunnen beheersen en sturen.

 • Op korte termijn legt minister Dijkgraaf voorstellen voor aan de Tweede Kamer om de instroom van internationale studenten in het Nederlandse onderwijs te beperken. Werkgevers in Limburg maken zich grote zorgen over de impact op grensregio’s zoals de onze. Wij als de gezamenlijke Brightlands...

 • Internationale studenten zijn continu onderwerp van discussie nu minister Dijkgraaf op het punt staat zijn plannen over de voertaal in opleidingen (Nederlands of Engels) en de instroom van buitenlandse studenten bekend te maken. Wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Rector Pamela Habibović ging...

 • Politiek Den Haag zadelt de Universiteit Maastricht met een groot probleem op als het Nederlands een (te) dominante positie in de (meeste) bacheloropleidingen zou krijgen. Dan komt onder meer de rol van de universiteit als economische motor, ooit opgericht om de provincie na de mijnsluitingen een...

 • Lees meer over het spoeddebat over instroom internationale studenten. De afspraken rond stilleggen actieve werving blijven van kracht.

 • Internationalisering van het onderwijs, en specifiek de instroom van internationale studenten is een hot topic in de Nederlandse politiek. Dat zal ook begin 2023 het geval zijn. Als meest internationale universiteit van het land volgt de UM de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en blijft de...

 • In het BNR programma Breekt is UM voorzitter Rianne Letschert helder over het belang van buitenlandse studenten: zowel voor het onderwijs en de ontwikkeling van studenten als voor de Nederlandse economie zijn buitenlandse studenten goed én belangrijk.

 • De nieuwe voorzitter en tot voor kort rector magnificus van de UM Rianne Letschert laat er geen twijfel over bestaan. Ze is verguld met de keuze de universiteit te presenteren als de Europese universiteit van Nederland. De UM vormt een internationale en dominant Europese gemeenschap in een regio die...