UM Namenlijst

Deze namenlijst geeft per kwadrant aan welke UM organisatieonderdelen de huisstijl wel/niet moeten volgen. Dat het kwadrantenmodel de basis vormt voor deze namenlijst is gedaan om duidelijk aan te geven met welke identiteit een aan de UM verbonden organisatieonderdeel zich conform de huisstijl moet presenteren.

Kwadrant 1 UM-identiteit

Deze namenlijst bevat het grootste deel van de universitaire organisatie. Hierin bevinden zich alle aan de UM verbonden faculteiten, het University Office en de diverse servicecentra.

Kwadrant 2 endorsed identiteit

Deze namen lijst bevat de onderdelen van de universiteit die zich als A-merk in combinatie met het moedermerk presenteren. Hierin bevinden zich hoofdzakelijk schools en instituten.

Kwadrant 3 duale identiteit

Deze namenlijst bevat de onderdelen van de Universiteit Maastricht die - op evenredige verdeling - samenwerken met een andere organisatie.

Kwadrant 4 zelfstandig merk

Deze namenlijst bevat de marktgerichte bedrijven waarvan de UM (deel)eigenaar is. Deze kunnen zich als onderdeel van de UM-Holding, presenteren als een zelfstandig merk.

----------------

De namenlijst is opgesteld door alle aan, de faculteiten, de servicecentra, het University Office en de UM holding verbonden directeuren. De lijst geldt ook als de officiële Nederlandse en Engelse schrijfwijze van alle vermelde namen.

Het huisstijlbureau beheert de lijst en bij de oprichting van een nieuw onderdeel geldt een meldingsverplichting bij uw decentrale huisstijlcoördinator. Het huisstijlbureau zal vervolgens – na autorisatie van de daartoe verantwoordelijke directeur/decaan - het nieuwe onderdeel opnemen in de namenlijst.

Mochten er bij organisatieonderdelen met betrekking tot de gehanteerde kwadrantenindeling en/of schrijfwijze nog zwaarwegende bezwaren bestaan, dan dienen deze te worden ingediend bij de desbetreffende directeur die deze vervolgens in samenwerking met de decaan ter beoordeling zal voorleggen aan het CvB/Managementteam van de UM. Ook de organisatieonderdelen die op deze namenlijst ontbreken, dienen dit aan te geven bij hun directeur.