7 februari 2019

WarmetruienWeek op de Universiteit Maastricht

Niet één dag de verwarming een graadje lager, maar een hele week. Na een paar jaar meegedaan te hebben aan de nationale Warmetruiendag, gaat de Universiteit Maastricht dit jaar een stap verder en organiseert een WarmetruienWeek, van 11 tot en met 15 februari. Die week gaat de verwarming in alle UM-gebouwen in de binnenstad een graad omlaag. Met dank aan het Maastricht University Green Office.

warmetruiendag

De Warmetruiendag   vindt dit jaar in Nederland plaats op 15 februari 2019. Het Klimaatverbond Nederland wil met deze dag energieverspilling tegengaan en mensen bewust maken van hun energiegedrag. Jacqueline Hendrix, mede-organisator van de UM-variant: “De warme trui staat symbool voor wat we zelf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het blijkt dat één op de vijf deelnemers aan Warmetruiendag na afloop bewuster omgaat met energie. Mooi toch?”

Hoe het begon

De UM sloot zich een paar jaar geleden aan bij Warmetruiendag op initiatief van het studentgedreven Maastricht University Green Office  (Engelstalig). Het team van UM-GO is een drijvende kracht achter de duurzaamheidsdoelen van de universiteit en deze dag past daar goed bij. Vorig jaar werd op Warmetruiendag 1,8 ton CO2-uitstoot bespaard door de UM. Ruim twintig gebouwen in de binnenstad doen mee dit jaar. De gebouwen op Randwijck, waar laboratoria, proefdieren en/of proefpersonen aanwezig zijn, doen niet mee, maar medewerkers worden wel aangespoord om op hun kantoor de thermostaat een graadje lager te zetten. Dat geldt ook voor de collega’s op de campus Venlo en de Brightlands Chemelot Campus Geleen.

Vorig jaar interviewden we twee medewerkers en een student van het Green Office over Warmetruiendag. Lees het verhaal hier terug.