18 december 2018
Students going the extra mile

Vrijblijvend je zorgen delen met leeftijdgenoten

Stress op school, ruzie thuis, somberheid, problemen in de relatie: allemaal zaken waar veel jongeren weleens mee te maken hebben. Erover praten helpt, maar niet altijd is er iemand in de buurt bij wie dat kan. De vrijwilligers van @ease – veelal studenten - bieden jongeren tussen 12 en 25 jaar een luisterend oor. “We laten iemand pas weggaan, als het gesprek goed is afgerond.”

Elkaar aanvullen

Bij elk gesprek zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig. “Zo kunnen we elkaar aanvullen, dat is prettig”, meent Lion. “We beginnen eerst met een voorstelrondje en vertellen wat de jongere kan verwachten. Dan luisteren wij naar zijn of haar verhaal, waarbij we zo nodig doorvragen. De bedoeling van @ease is, dat we snel kunnen helpen, zodat we voorkomen dat iemand in een langdurig zorgtraject terechtkomt. Maar soms zijn de verhalen behoorlijk heftig. Daarom is er altijd een professional - bijvoorbeeld een psycholoog - bij @ease aanwezig, op wie we in zo’n geval kunnen terugvallen.”

Als de nood echt hoog is, kan @ease doorverwijzen naar de crisisdienst, maar verder geven de vrijwilligers alleen advies, bijvoorbeeld om naar de huisarts te gaan. “Het concept voorziet in een behoefte”, vindt Lion. “Sinds de start in 2017 zijn al meer dan honderd jongeren langs geweest. Door middel van onze website, flyers op scholen en andere promotieactiviteiten proberen we @ease nog bekender te maken.”

Engelstalig

@ease Maastricht telt zo’n 40 vrijwilligers in de leeftijd tot ongeveer 30 jaar. Om hun werk goed te kunnen doen, krijgen zij een tweedaagse training van een psycholoog. Ze leren onder meer gesprekstechnieken en oefenen wat te doen bij moeilijke situaties. Lion: “Sinds kort zijn er ook enkele Engelstalige medewerkers. Dat is fijn, want er komen redelijk wat internationale studenten. Zij weten niet waar ze anders met hun problemen terecht kunnen. Er is bij de universiteit wel een studentenpsycholoog, maar de wachttijd daarvoor is lang.” De UM is zich daarvan bewust en werkt aan het verkorten van de wachttijd.

Haar eerste gesprek met een jongere bij @ease vond Lion zelf wel spannend. “Maar al snel ging het als vanzelf. Doordat je met leeftijdgenoten bent, is de sfeer relaxed en voel je je al snel op je gemak. Na afloop kan ik het ook weer van me afzetten. Dat komt ook doordat we een gesprek altijd op een goede manier afronden. Zo lang het niet goed voelt, laten we iemand niet weggaan.”

Tekst: Meyke Houben
Fotografie: Martijn Weyenberg

Studenten van @ease