Students going the extra mile

Vrijblijvend je zorgen delen met leeftijdgenoten

Stress op school, ruzie thuis, somberheid, problemen in de relatie: allemaal zaken waar veel jongeren weleens mee te maken hebben. Erover praten helpt, maar niet altijd is er iemand in de buurt bij wie dat kan. De vrijwilligers van @ease – veelal studenten - bieden jongeren tussen 12 en 25 jaar een luisterend oor. “We laten iemand pas weggaan, als het gesprek goed is afgerond.”

Lion Soons, bezig met haar master neuropsychologie aan de UM, is een van de vrijwilligers van het eerste uur. “In mijn derde studiejaar gezondheidswetenschappen miste ik de aansluiting met de praktijk. Door middel van vrijwilligerswerk wilde ik graag ervaring opdoen en me tegelijkertijd inzetten voor de maatschappij. Het voelt goed om jongeren te helpen die het moeilijk hebben.”

@ease is de Nederlandse variant van het Australische initiatief Headspace, een initiatief dat in meerdere landen navolging heeft gevonden. In Maastricht is @ease gevestigd in een gezellig ingericht pand in de binnenstad. “@ease is laagdrempelig, iedereen kan op dinsdag- of donderdagmiddag zonder afspraak vrijblijvend binnenlopen”, legt Lion uit. “Jongeren met persoonlijke vragen, zorgen of psychische klachten kunnen hier gratis en anoniem hun verhaal doen. Samen met twee vrijwilligers voeren we met hen het gesprek. Zelf praten we mee vanuit onze eigen ervaringen. We merken dat jongeren het fijn vinden om hun problemen te kunnen delen met leeftijdgenoten. Na afloop zijn ze vaak opgelucht, blij dat ze hun problemen op een rijtje hebben kunnen zetten.”

Elkaar aanvullen

Bij elk gesprek zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig. “Zo kunnen we elkaar aanvullen, dat is prettig”, meent Lion. “We beginnen eerst met een voorstelrondje en vertellen wat de jongere kan verwachten. Dan luisteren wij naar zijn of haar verhaal, waarbij we zo nodig doorvragen. De bedoeling van @ease is, dat we snel kunnen helpen, zodat we voorkomen dat iemand in een langdurig zorgtraject terechtkomt. Maar soms zijn de verhalen behoorlijk heftig. Daarom is er altijd een professional - bijvoorbeeld een psycholoog - bij @ease aanwezig, op wie we in zo’n geval kunnen terugvallen.”

Als de nood echt hoog is, kan @ease doorverwijzen naar de crisisdienst, maar verder geven de vrijwilligers alleen advies, bijvoorbeeld om naar de huisarts te gaan. “Het concept voorziet in een behoefte”, vindt Lion. “Sinds de start in 2017 zijn al meer dan honderd jongeren langs geweest. Door middel van onze website, flyers op scholen en andere promotieactiviteiten proberen we @ease nog bekender te maken.”

Engelstalig

@ease Maastricht telt zo’n 40 vrijwilligers in de leeftijd tot ongeveer 30 jaar. Om hun werk goed te kunnen doen, krijgen zij een tweedaagse training van een psycholoog. Ze leren onder meer gesprekstechnieken en oefenen wat te doen bij moeilijke situaties. Lion: “Sinds kort zijn er ook enkele Engelstalige medewerkers. Dat is fijn, want er komen redelijk wat internationale studenten. Zij weten niet waar ze anders met hun problemen terecht kunnen. Er is bij de universiteit wel een studentenpsycholoog, maar de wachttijd daarvoor is lang.” De UM is zich daarvan bewust en werkt aan het verkorten van de wachttijd.

Haar eerste gesprek met een jongere bij @ease vond Lion zelf wel spannend. “Maar al snel ging het als vanzelf. Doordat je met leeftijdgenoten bent, is de sfeer relaxed en voel je je al snel op je gemak. Na afloop kan ik het ook weer van me afzetten. Dat komt ook doordat we een gesprek altijd op een goede manier afronden. Zo lang het niet goed voelt, laten we iemand niet weggaan.”

Tekst: Meyke Houben
Fotografie: Martijn Weyenberg

Students of @ease

Lees ook

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...