7 februari 2019
Oproep Diversity & Inclusivity Grants 2019

Voel je fit, niet ‘mwah’

Net als vorig jaar stelt het College van Bestuur van de UM € 75.000 beschikbaar ter ondersteuning van initiatieven die diversiteit en inclusiviteit binnen de universiteit bevorderen. Vanaf nu kunnen nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. De initiatieven die vorig jaar een subsidie hebben ontvangen, beginnen hun vruchten af te werpen.

Dat identificeren wat mensen ongemakkelijk maakt

Zij proberen diversiteit en inclusiviteit bij UM Sport te bevorderen, zodat alle personen, hoe ze er ook uitzien - ongeacht gewicht, leeftijd, genderexpressie, etniciteit, bekwaamheid, enz. - zich welkom voelen om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. De eerste stap van het project is het verzamelen van gegevens: het team voert enquêtes uit, stelt focusgroepen samen en doet onderzoek naar de perceptie die mensen van UM Sport hebben. In april – dus op tijd voor de zomer, het jaargetijde dat dit project heeft geïnspireerd – worden een aantal goed geformuleerde en lijvige aanbevelingen gepresenteerd.

"UM SPORT had enige tijd geleden een goed bedoelde marketingcampagne met een foto van een mollige baby en een oproep om ‘bikiniklaar’ te worden, maar deze campagne verbijsterde sommige mensen", herinnert zich Moon, bachelorstudent van FPN. Volgens haar is het feit dat uiterlijke schoonheid belangrijker wordt gevonden dan de functionaliteit van het lichaam een van de grootste problemen. "Natuurlijk willen de sportinstructeurs dat je tot het uiterste gaat - maar waarom motiveren we mensen niet in termen van gezondheid in plaats van uiterlijk?" Het is eigenlijk ook logisch: als we degenen die wel al fit zijn en ook aan het sporten zijn aansporen om van hun sixpack een eightpack te maken, dan kan dit meer psychische schade aanrichten dan dit het fysiologisch goed doet.

Moon Waldén, lid van UM SPORTS for Every Body.

Kleine tweaks voor een meer inclusieve community

Van instructeurs die schoonheidsidealen promoten tot oudere leden van de UM-gemeenschap die zich niet op hun gemak voelen vanwege de aanwezige welgevormde studenten, UM SPORT is zich ervan bewust dat ze meer inclusief kunnen zijn. "Ze ondersteunen het initiatief en willen er echt voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt." Het project zal het maatschappelijke beeld van het vrouwelijke schoonheidsideaal dan misschien niet kunnen veranderen, maar als we tenminste al paar mensen aan het sporten krijgen, waardoor hun gezondheid verbetert en geluksgevoel toeneemt, dan is de subsisdie ieder geval goed besteed. 

UM Diversity and Inclusivity (D&I) Grants

De UM wil initiatieven zoals dat van UM SPORTS for Every Body, die de motivatie en vindingrijkheid van haar leden benutten om de hele universitaire gemeenschap te helpen bij het bevorderen van inclusiviteit ondersteunen. Vorig jaar financierden de UM-subsidies voor diversiteit en inclusiviteit (D & I) zeven van dergelijke initiatieven. Diversity Officer Constance Sommerey is tevreden met de resultaten en vindt de subsidies belangrijk: "De term diversiteitsmanagement klinkt als een top-down proces. Maar we willen bottom-up initiatieven koesteren om organische verandering in de organisatie te bevorderen. Dit is een geweldige manier om te laten zien dat we de verbazingwekkende ideeën over inclusiviteit binnen de UM-gemeenschap waarderen. We zijn erg enthousiast over de tweede ronde van D&I-subsidies in 2019."

Door: Florian Raith