25 oktober 2018

Universiteit Maastricht tekent intentieovereenkomst voor oprichting duurzaamheidscentrum op Chemelot

Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus sluiten een intentieovereenkomst voor de oprichting van een centrum voor verduurzaming van de Europese procesindustrie. Als de procesindustrie aan de klimaatdoelstellingen voor de toekomst wil voldoen is niet alleen een transitie naar andere energiebronnen nodig, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen. Met de oprichting van dit centrum wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van technologieën waarmee de Europese procesindustrie haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. Dit alles op commerciële schaal en aansluitend op de klimaatopgave en energietransitie. Het centrum sluit nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de Provincie Limburg.

Bijdragen aan een duurzame toekomst

In de chemische sector wordt nog veel gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen en energiedragers metde daaraan verbonden CO2-emissie. Het centrum, onder de voorlopig werknaam Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC), gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de procesindustrie naar andere energiebronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken. Deze opgave is fors en vereist veel kennis van duurzame processen, die in het BSTC bijeen worden gebracht en toegepast voor de ontwikkeling en opschaling van kansrijke technologieën.

Technologieontwikkeling is cruciaal voor een duurzame chemiesector. Met het BSTC kunnen we op Chemelot verdere invulling geven aan ons plan om Chemelot in 2050 klimaatneutraal te maken.
Robert Claassen - Directeur Chemelot

Positieve invloed op werkgelegenheid

Het centrum wordt gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus. De samenwerkende partijen worden zo deel van het ecosysteem op de campus. Met de intentieovereenkomst stellen de partijen mensen, middelen en tijd beschikbaar om het BSTC in te richten, grensoverschrijdend partners te betrekken en projecten te starten. Daarmee vormt het centrum de unieke kennisbasis om ideeën uit laboratoria op te schalen en na implementatie in de productiefase verder uit te bouwen. Op deze wijze ondersteunt het commerciële partijen in de procesindustrie bij de vereiste transities in het kader van duurzaamheid.

Eens te meer laten we als Limburg zien tot de kopgroep van Nederland en Europa te behoren als het gaat om het ontwikkelen van hoogwaardige, toepasbare technologie.
Joost van den Akker - Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur Provincie Limburg

Met de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen voor duurzaamheid van chemische processen en hieraan verbonden procesveiligheid, heeft het centrum een positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio. Verwacht wordt dat het centrum na 5 jaar ca. 100 hoogwaardige arbeidsplaatsen creëert en tevens een grote bijdrage levert aan het behoud van toekomstige werkgelegenheid op Chemelot.

De samenwerkende partijen zijn verheugd met de ondertekening van de intentieovereenkomst en kijken ernaar uit de samenwerking om te zetten in resultaat.

Deze samenwerking levert niet alleen nieuwe onderzoeksresultaten op, deze resultaten kunnen direct worden ingezet voor de maatschappij. Duurzaamheid staat hoog op onze agenda, we zien hier een unieke kans een bijdrage te leveren.
Prof. Martin Paul - Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht