Twee UM-nominaties voor New Scientist Wetenschapstalent 2015

UM-wetenschappers Tamar Sharon en Yasin Temel zijn genomineerd voor de New Scientist Wetenschapstalent 2015. Zij zijn door een vakjury geselecteerd uit ruim 50 kandidaten. De uiteindelijke winnaar wordt op 24 september bekendgemaakt, na een publieksstemming van 18 augustus tot 7 september, via www.newscientist.nl/talent. 

De publieksstemmen en de mening van de jury wegen even zwaar mee in het uiteindelijke oordeel. De winnaar wordt op 24 september bekendgemaakt tijdens een feestelijk evenement in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). De winnaar ontvangt een geldbedrag van €1.500, een kennisboekenpakket en een award.
Met de nieuwe verkiezing wil het populairwetenschappelijke magazine New Scientist jonge wetenschappers de kans bieden hun onderzoek onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

Filosoof Tamar Sharon (1975) promoveerde in 2011 cum laude in Israël op de ethische en sociale gevolgen van technologieën om de mens te verbeteren. Daarvoor won ze de Mara Bellar Prize. Ze ontving een Rubicon-beurs (2012) en een Veni-beurs (2014). Hiermee onderzoekt ze hoe mensen met technologie omgaan ter bevordering van de gezondheid. Naast verschillende wetenschappelijke artikelen publiceerde ze een boek over dit onderwerp. In haar huidige onderzoek kijkt ze naar het gebruik van programma’s die gegevens over onze gezondheid bijhouden, zoals gezette stappen, slaap, bloedglucose en calorieën. Daarmee wil ze begrijpen hoe mensen met gezondheidstechnologie omgaan in hun dagelijks leven en hoe deze technologie waarden als autonomie, solidariteit en authenticiteit beïnvloedt.

Neurochirurg Yasin Temel  (1977) promoveerde in 2007 cum laude aan de Universiteit Maastricht. Hij ontdekte dat diepe hersenstimulatie depressief gedrag aan en uit kan zetten. In 2012 werd hij benoemd tot de op dat moment jongste UM-hoogleraar. In zijn huidige onderzoek richt Temel zich op het begrijpen van de symptomen van neurologische en psychiatrische stoornissen. Hieronder valt de traagheid bij Parkinson en de verminderde stemming bij depressie. Met methoden als selectieve elektrische stimulatie en nanotechnologie onderzoekt hij de mechanismen die beweging en stemming aansturen. Regulering van deze mechanismen helpt bij de behandeling van patiënten. Hij won diverse prijzen, zoals de Young Investigator Award 2005, de Henk Verbiest Prijs 2008 en de Wetenschapstrofee 2011.

Lees ook