7 juli 2015

Twee NWO Rubiconbeurzen voor UM

UM-wetenschappers Jessica Hartmann en Conny Quaedflieg hebben van onderzoeksfinancier NWO een Rubiconbeurs gekregen. Daarmee krijgen ze als veelbelovende startende wetenschappers de mogelijkheid internationale onderzoekservaring op te doen. Ze vertrekken allebei voor een periode van 24 maanden naar respectievelijk Australië en Duitsland.

Jessica Hartmann gaat aan de University of Melbourne (Orygen National Centre of Excellence in Youth Mental Health) onderzoek doen naar slaapstoornissen en psychose. Slaapstoornissen en psychose gaan nauw samen, maar wat leidt tot wat? Dit project onderzoekt de voorspellende rol van slaapstoornissen bij het ontwikkelen van een psychose in kwetsbare jongeren met een zeer hoog risico op een psychotische stoornis.

Conny Quaedflieg vertrekt naar Hamburg University (Institute of Psychology) voor onderzoek naar gewoontegedrag, verslaving en stress. Verandering van doelgericht gedrag naar gewoontes gebeurt in stressvolle situaties en is kenmerkend voor verslaving. Met dit onderzoek probeert zij te achterhalen waarom sommige mensen vatbaarder hiervoor zijn door naar genotype en dynamische hersenmechanismen te kijken.

Rubicon

De wetenschappers kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. De Rubicon is de rivier die Julius Caesar overstak in 49 v. Chr., voorafgaand aan de zegereeks die leidde tot zijn beroemde uitspraak ‘veni, vidi, vici’.

NWO koos Rubicon in 2005 als naam voor het persoonsgerichte programma dat een bijdrage wil leveren aan het behoud van talentrijke, reeds gepromoveerde onderzoekers voor de wetenschap. In deze ronde dienden 97 onderzoekers een aanvraag in voor Rubicon. 21 aanvragers hebben nu van NWO een beurs toegekend gekregen. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière.