SURF subsidie voor ‘PE(E)RFECT VAARDIG’

SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stimuleert projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen. Zij heeft naast de subsidie van onze collega’s Gijs van Dijck en Gwen Noteborn waar al eerder een melding van gemaakt is, ook een project van de Open Universiteit toegekend, waar onze collega Natasja van der Meer aan meewerkt.

Het project, geheten ‘PE(E)RFECT VAARDIG’, ontwikkelt en evalueert een online methode voor interactief praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het Hoger Onderwijs via peer feedback en video-verrijkte rubrieken. Studenten vormen een beeld van de vaardigheden door het kijken naar rolmodellen en voorbeelden in de video-verrijkte rubrieken en daarnaast door het gestructureerd en gestandaardiseerd geven en analyseren van peer feedback (via rubrieken) op opgenomen oefensessies. De voorgestelde methode is gebaseerd op de beproefde Viewbrics-methode voor vaardighedenonderwijs in het Voortgezet onderwijs.

Deze methode, PE(E)RFECT VAARDIG genoemd, wordt samen met docenten, studenten en een stakeholder groep uit het HO inhoudelijk, procesmatig en technisch flexibel uitgewerkt. Dit gebeurt voor de vaardigheid ‘mondeling Presenteren’ binnen zowel het domein Recht bij de Open Universiteit (OU) en de Universiteit Maastricht (UM), alsook het domein Psychologie bij de OU. Dit leidt bij zowel Recht als Psychologie tot een nieuwe aanpak en instrumentatie van cursussen ‘mondeling Presenteren’ die educatief schaalbaar is. Bij het domein Recht wordt de Methode PE(E)RFECT VAARDIG daarnaast in twee varianten (online en blended) binnen twee instellingen (afstandsonderwijs-OU, contactonderwijs-UM) geïmplementeerd.

Het project zal lopen van september 2020 tot en met september 2022.