Start Programma Seksuele Veiligheid Universiteit Maastricht

Met de start van het nieuwe studiejaar van de Universiteit Maastricht (UM), start ook de uitvoering van het Programma Seksuele Veiligheid UM. Voorlichting, lessen en trainingen op verschillende momenten en in verschillende vormen, moeten de seksuele veiligheid onder studenten vergroten en verder bespreekbaar maken. Daarnaast voorziet het programma in het uitbreiden van de steun aan slachtoffers/overlevers en betrokkenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het programma wordt niet alleen voor, maar ook met en door studenten uitgevoerd.

Met het programma geeft de UM invulling aan het manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld dat de universiteit eind 2021 ondertekende. Daarnaast hebben afgelopen tijd studenten en medewerkers aangedrongen op een uitbreiding van de activiteiten tegen seksueel geweld. Uit landelijke en eigen onderzoeken blijkt dat seksueel geweld ook onder studenten vaak voorkomt. Bij de verantwoordelijkheid van de UM op het gebied van studentenwelzijn en goed werkgeverschap hoort voldoende aandacht voor seksuele veiligheid.

Het Programma Seksuele Veiligheid kent twee onderdelen: het organiseren en aanbieden van voorlichting, trainingen en andere bijeenkomsten en daarnaast het uitbreiden en verhelderen van de steun binnen en buiten de UM aan slachtoffers/overlevers, betrokkenen en (vermeende) daders.

Lessen, trainingen, bijeenkomsten

Alle eerstejaars studenten aan de UM maken tijdens de facultaire introductie kennis met het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag en de ondersteuning en educatie die de UM aanbiedt. Gedurende het jaar kunnen alle studenten hun kennis en vaardigheden vergroten op dit gebied met de andere programma-onderdelen. Het college tijdens de facultaire introductie wordt verzorgd door studieadviseurs, UM-psychologen, vertrouwenspersoon en leden van het team Programma Seksuele Veiligheid. De opvolgende programma-onderdelen worden verzorgd door zowel interne als externe trainers en experts, maar ook getrainde studenten.

Vanaf september volgen workshops, trainingen en andere activiteiten. Voorbeelden zijn workshops over ‘rape myths and victim blaming’ en consent en ‘flip the script’ trainingen. Later in het jaar volgen andere workshops. Daarnaast wordt een universiteits-brede training bystander interventie voorbereid. In november kunnen ruim 4000 studenten en medewerkers uitvoeringen van de theatervoorstelling Safe Space van Stichting Time Out bijwonen.  

Afgelopen maanden zijn UM-medewerkers getraind die vanwege hun functie als ‘eerstelijns’ medewerkers gelden: studieadviseurs, studentdecanen, vertrouwenspersonen, psychologen. Ook andere medewerkers konden aansluiten. Deze groep is betrokken bij het college in de facultaire introductie en is door het jaar heen beschikbaar voor ondersteuning.

Uitbreiding ondersteuning

De bestaande ondersteuning door vertrouwenspersonen, studieadviseurs, UM-psychologen en studentdecanen wordt uitgebreid en komt ‘dichter bij de student’ te staan. Dankzij gerichte trainingen krijgt deze groep meer handvatten voor ondersteuning van studenten in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Er komt een centraal Team Sociale Veiligheid Studenten, met een coördinator, vertrouwenspersonen en in de toekomst ook een ombudsfunctionaris voor studenten. Doel van deze uitbreiding is dat studenten makkelijker en sneller de juiste ondersteuning vinden. Daarbij zal het team ook de samenwerking met externe partners, zoals politie en Centrum Seksueel Geweld intensiveren.

Naast het centrale team, worden dit academisch jaar Studententeams per faculteit geformeerd. Deze gaan zich bezighouden met promotie en voorlichting, het maken van de verbinding met studenten en studieverenigingen en het organiseren en waar mogelijk ook zelf verzorgen van trainingen. Deze teams leveren ook de input voor het aanscherpen en verhelderen van de meldings- en klachtenprocedures, wat het Team Sociale Veiligheid in de loop van komend studiejaar oppakt.

Daarnaast wordt de informatie over ondersteuning en procedures verder verbeterd. Dat begint met een nieuwe webpagina over seksuele veiligheid met uitleg, tips, bronnen en beschikbare hulp binnen en buiten de universiteit. Alle activiteiten worden ondersteund met een bewustwordingscampagne.
 

Gefaseerd

Op basis van de ervaringen in de eerste periode, vindt in de maanden en het jaar erna een uitbreiding en verdieping plaats, met meer, specifieke workshops, de geplande training bystander interventie en het verder bevorderen van ‘student-student onderwijs’. Voor dat laatste kunnen studenten trainingen krijgen, zodat zij zelf weer workshops en trainingen kunnen verzorgen. Het programma zal in de volgende fase ook meer onderdelen voor UM medewerkers krijgen.

Rianne Letschert

Voorzitter College van Bestuur UM Rianne Letschert: “Er staat nu een breed programma waarmee we veel mensen kunnen bereiken. Het maakt het onderwerp seksuele veiligheid voor een brede groep bespreekbaar. Dat is essentieel: werken aan veiligheid begint ermee dat je het kunt bespreken en elkaar kunt aanspreken. Als we daar als universiteit aan kunnen bijdragen, dan moeten we dat doen”.

Lees ook