NWO Vici beurs voor professor Cyrus Mody

Cyrus Mody, geschiedkundige op het gebied van wetenschap en technologie aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, heeft een NWO Vici beurs ontvangen van €1,500,000. Zijn onderzoeksproject heet ‘Managing Scarcity and Sustainability: The Oil Industry, Environmentalism, and Alternative Energy in the Age of Scarcity’.

Onderzoeksproject

In de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw begon een debat over de mogelijkheid van schaarste van bestaansmiddelen, zoals voedsel, dienstverlening en energiebronnen. Het ‘Limits to Growth’ rapport, gepubliceerd in 1972, versterkte dit debat. Volgens het rapport zou er tegen 2072, als de trends zouden aanhouden, een tekort zijn aan verschillende bestaansmiddelen. De oliecrises van 1973 en 1979 lieten zien dat deze voorspelling werkelijkheid kon worden: olie werd een schaars goed toen de prijs ervan in deze periodes significant steeg.

Professor Mody’s onderzoeksproject kijkt naar de betrokkenheid van de olie-industrie in dit debat rondom schaarste. Hij legt uit dat de olie-industrie een van de grote leiders in het debat was en dat vooral deze industrie onderzoek deed naar de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen, zoals kern- en zonne-energie. Twee promovendi zullen meewerken aan dit project: een zal onderzoek doen naar de olie-industrie en kernenergie, de ander zal onderzoek doen naar de olie-industrie en zonne-energie. Professor Mody zelf zal onderzoek doen naar de betrokkenheid van de olie-industrie bij het zoeken naar andere innovatieve technologieën, zoals biotechnologie, die een antwoord zouden kunnen bieden op schaarste. Een postdoctoraal onderzoeker zal het debat omtrent schaarste vanuit een breder perspectief bekijken en daarbij ook focussen op het ‘Limits to Growth’ rapport.

De Vici-beurzen zijn bedoeld voor zeer ervaren wetenschappers die al een innovatieve onderzoekslijn hebben ontwikkeld. Met het geld kunnen de laureaten hun eigen onderzoeksgroep bouwen in de komende vijf jaar.

Lees ook

  • Op 29 en 30 maart organiseert het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM) een bijzonder symposium in respectievelijk de St. Janskerk en het Conservatorium in Maastricht. Aanleiding voor het internationale symposium is de oratie van prof. dr. Peter Peters, bijzonder hoogleraar...

  • In haar proefschrift laat Lotte Thissen zien dat iedereen buitenlandsheid kan ervaren, ongeacht afkomst of achtergrond. Een van de belangrijkste conclusies van haar onderzoek is dat we moeten stoppen met vragen waar iemand vandaan komt.