6 april Alarmdag voor de Wetenschap

Nederlandse universiteiten komen 1,1 miljard tekort

Om aandacht te vragen voor de structurele onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, luidden studenten, docenten en andere betrokkenen op 6 april de noodklok. ‘Het water staat ons aan de lippen’, was de boodschap richting Den Haag.

Om het universitair onderwijs in Nederland weer op een ‘Normaal Academisch Peil’ te krijgen, is een structurele investering van 1,1 miljard euro extra per jaar nodig. Ook in Maastricht vonden op 6 april, de Alarmdag voor de Wetenschap, activiteiten plaats en het College van Bestuur van de UM staat pal achter de actie.

Harro van Lente
Harro van Lente

“Dit is het moment”

De hoogleraren Harro van Lente en Lies Wesseling trokken de kar in Maastricht voor de actie ‘Normaal Academisch Peil’. Van Lente vertelt waarom hij dat deed en wat hij zelf merkt van de druk op academisch onderwijs.

“Dit is het moment, met de lopende coalitiebesprekingen, om aan Den Haag te laten horen dat het kraakt in het wetenschappelijk onderwijs. Een inventarisatie van Price Waterhouse Coopers, nota bene op verzoek van het ministerie, bevestigt de structurele onderfinanciering. Die 1,1 miljard euro op jaarbasis is nodig voor bijvoorbeeld meer docenten. In de afgelopen twintig jaar is de financiering die een universiteit krijgt per student met 25% afgenomen, terwijl het aantal studenten met bijna 70% is gegroeid. Als vakgroepvoorzitter hoor ik hoe mijn collega’s vreemde afwegingen moeten maken. Zoals: ga ik mijn tijd investeren in het geven van fatsoenlijke feedback aan studenten op het laatst gevolgde vak, of besteed ik die tijd aan het nieuwe vak dat ik opzet? Dat zou je gewoon allebei moeten kunnen doen natuurlijk.”

  Dit is het moment om aan Den Haag te laten horen dat het kraakt in het wetenschappelijk onderwijs   

De hoogleraar ziet aan de andere kant veel tijd en geld wegvloeien in de ‘doorgeslagen verantwoordingscultuur’, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsvisitaties, maar ook de kleine slagingspercentages voor aangevraagde onderzoeksbeurzen. “We houden elkaar op de verkeerde manier heel druk binnen de Nederlandse wetenschap en dat brengt mensen in de knel. Het is tijd voor een Normaal Academisch Peil.”

#NormaalAcademischPeil

In deze vier video-statements beschrijven UM-docenten de effecten van het financieringstekort. Hoe geldgebrek leidt tot ingewikkelde dilemma’s en een verlies van onderwijskwaliteit.

Antonia Waltermann
Docent Grondslagen en methoden van het Recht | Faculteit der Rechtsgeleerdheid

"Een nuttige tussentijdse onderwijsevaluatie moeten afschaffen" 

Lees ook

  • Roberta Haar en Hylke Dijkstra ontvingen beiden een EU Horizon-beurs van 3 miljoen euro voor onderzoek naar multilateralisme. "Ik vroeg Hylke of hij met mij wilde samenwerken. Zijn antwoord was 'nee'," zegt Roberta Haar lachend. "Het was nog maar twee maanden voor de deadline," protesteert Hylke...

  • Tijdens zijn afscheidscollege heeft Jos Lemmink, hoogleraar Marketing and Service Innovation, de Tanspenning ontvangen, de hoogste UM-onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de universiteit. 

  • Op 30 mei 2024 opende MERIAN het Art & Science Lab bij University College Maastricht. De ruimte aan de Heksenstraat 8 is ingericht voor verschillende doeleinden, waaronder vergaderingen, lessen, tentoonstellingen, optredens en een werkruimte voor een aantal van onze promovendi.