Fons Coomans in jury Maastrichtse Mensenrechten Prijs

Bij zijn afscheid heeft voormalig Burgemeester Onno Hoes de ‘Maastrichtse Mensenrechtenprijs’ in het leven geroepen. Doel van deze prijsvraag is om jongeren in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs te laten nadenken over de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Zij worden aangemoedigd hun ideeën over dit thema op creatieve wijze – bijvoorbeeld in de vorm van een video, zang of geschreven tekst - te delen met medescholieren en –studenten. 

Het thema van dit jaar is: “ieder mens heeft recht op onderwijs”. Naast Fons Coomans is ook Harm Hospers namens de UM betrokken bij de stichting.

Inzendingen voor de prijsvraag moeten vóór 15 november binnen zijn. Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens worden de winnars bekend gemaakt. De drie beste inzendingen winnen een geldprijs. De prijzen mogen worden besteed aan een, door de winnaars uitgekozen, goed doel.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Lees ook