Er is geen ‘quick fix’ voor het huisartsentekort

Bijna een derde van de huisartsen in ons land gaat binnen zes jaar met pensioen. Het bestaande tekort aan huisartsen wordt daardoor nog nijpender. En dat terwijl er meer huisartsen worden opgeleid dan ooit. Waar gaat het mis? Hoofd van de Maastrichtse huisartsopleiding Matthijs Limpens en huisarts in opleiding Moniek Wouda delen hun ervaringen, zorgen en - spoiler alert - vertrouwen dat het tij zal keren.

“Laat ik duidelijk zijn,” zegt Matthijs Limpens, hoofd van de huisartsopleiding, aan het begin van dit gesprek. “Het huisartsentekort is geen huisartsenprobleem. Het is veel groter dan dat.” Allereerst maar even de cijfers. Landelijk worden er steeds meer huisartsen opgeleid: in 2010 waren dat er 620, dit jaar zijn het er 850. “In Maastricht en Eindhoven samen stromen nu jaarlijks 96 aios in voor een driejarige opleiding ‘voor en door’ de regio. We zetten ons regionale netwerk in en werken zo mee aan continuïteit van de huisartsenzorg in Limburg en Zuidoost-Brabant.”

Eén van die huisartsen in spé is Moniek Wouda, bezig met het derde jaar van haar opleiding. Ook zij ervaart dat er tekorten zijn. “Als mijn opleiders vakantie hebben, is het een probleem om vervanging te regelen, zelfs in een regio waar het qua huisartsentekort eigenlijk nog wel meevalt.”

Uit onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat er volgend jaar in 22 regio’s in ons land sprake is van een tekort aan huisartsenzorg, ondanks het feit dat de huisartsenopleiding in de groei zit. Deels komt dat door wat Limpens “reëel werken” noemt. Huisartsen die met pensioen gaan, worden opgevolgd door een generatie die 40 uur per week wil werken, in plaats van de gebruikelijke 60 tot 80 uur van hun voorgangers. Daarbij kiezen deze jonge dokters minder snel voor een eigen praktijk; liever werken ze, zeker aan het begin van hun carrière, op zzp-basis als waarnemer. Toch, zegt Limpens, ligt daar niet de kern van het probleem.

Matthijs Limpens

Matthijs Limpens (1963) studeerde Geneeskunde in Nijmegen en volgde de huisartsopleiding in Utrecht. Hij had vijfentwintig jaar een huisartsenprakrijk in Hoensbroek. Tevens werkte hij als huisartsopleider en als docent aan de UM-huisartsopleiding. Hij is de medeoprichter van de regionale huisartsenorganisatie in oostelijk Zuid-Limburg. Sinds 2019 is hij hoofd van de huisartsopleiding Maastricht.

Tussen wal en schip

Het is namelijk de huisarts die de rekening betaalt van de forse bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg, evenals de verkleining van het sociale domein. “Patiënten die op een wachtlijst staan en dus nergens anders terecht kunnen, komen ter overbrugging naar de huisarts, en dan is het pappen en nathouden,” zegt Wouda. Limpens: “Ondanks de verschillen tussen gemeenten kun je zeggen dat het hele sociale domein - het maatschappelijk werk, de sociale dienst, en de overheid zelf - ingewikkeld is geworden en daardoor moeilijk benaderbaar voor patiënten.” De huisarts, daarentegen, is wel benaderbaar. En zo stapelen de taken zich op.

Het gebrek aan bedden in de zorg leidt onvermijdelijk tot schrijnende situaties die ook de huisarts niet kan voorkomen. Wouda: “In onze praktijk was er een oudere dame die geen plek kreeg in een psychiatrische instelling. Op een dag vonden we haar thuis in haar eigen ontlasting. Toen werd het een crisisopname. Zover moet het dus komen.” Terwijl het zorgen voor patiënten, datgene waar elke arts volgens Limpens zijn zingeving uit haalt, om allerlei redenen moeilijker wordt, is er ook sprake van een toenemende bulk aan administratief werk. “De regeldruk vanuit onder meer de overheid en zorgverzekeraars leidt tot frustratie,” erkent Limpens. “Als je het in de kern van je werk al heel druk hebt, kun je die ballast er eigenlijk niet bij hebben.”

“De hoeveelheid werk is meer gegroeid dan waarop de bestaande capaciteit berekend is”. Zonder de extra’s voortkomend uit beleidskeuzes zou de capaciteit mogelijk voldoende zijn, stelt hij. “De opleiding is de afgelopen jaren fiks gegroeid, maar zonder beleidsaanpassing blijft het dweilen met de kraan open.”

Moniek Wouda

Moniek Wouda (1991) studeerde Geneeskunde in Maastricht. Zij werkte een jaar op de SEH in Weert en bijna twee jaar als Skillslab-docent voordat zij aan de huisartsopleiding begon in Maastricht. Sinds juni 2021 is zij werkzaam in een huisartsenpraktijk in Margraten. Zij is op dit moment bezig met het derde jaar van haar huisartsopleiding.

Oplossingen

huisartsentekort

Het mag duidelijk zijn dat het huisartsentekort een veelkoppig probleem is. “En daarvoor bestaat er geen ‘quick fix’,” weet Limpens. “Voor de oplossing hebben we veel partijen nodig.” Ook zou eHealth, digitale zorg, kunnen bijdragen aan een efficiëntieslag. Maar het is geen heilige graal, waarschuwen zowel Limpens als Wouda. “De mogelijkheid om patiënten thuis een hartfilmpje te laten maken of hun bloeddruk te meten, kan zeker voordelen bieden,” zegt Wouda. “Maar ik mag toch hopen dat beeldbellen niet de toekomst gaat zijn. Hoe kun je goede zorg leveren zonder de patiënt fysiek te zien?”

Iets soortgelijks speelt bij initiatieven zoals Co-Med, een commerciële partij die praktijken opkoopt en bemant door zzp’ers of dokters in loondienst die vaak maar deels of tijdelijk beschikbaar zijn. “Een groot deel van de eenvoudige zorg kun je op deze manier leveren, dat kan als het moet zelfs via een videoverbinding,” legt Limpens uit. “Maar daarbij gaat er wel iets verloren, en dat is het opbouwen van een relatie met de patiënt. En juist die relatie heb je nodig als het erop aankomt; als je een patiënt begeleidt in de laatste fase van het leven, of iemand die tegen de grenzen van zijn of haar ziekte aan loopt. Precies dat is de kern van ons vak.”

Matthijs & Moniek

Wouda, één van de huisartsen die straks in het grote gat van gepensioneerde voorgangers springt, maakt zich “natuurlijk af en toe zorgen” over de toekomst. “Ook omdat je huisartsen weleens hoort over de hoge werkdruk. Dat is soms lastig, want zij zijn degenen die ons moeten enthousiasmeren voor het vak. Niet dat ik twijfel, hoor. Ik vind het mooi om mensen te begeleiden in hun leven, om de gezinnen en problemen binnen een gemeenschap te leren kennen. Een echte dorpsdokter dus, met op den duur een gezamenlijke praktijk.” Limpens: “De mensen die wij opleiden, hebben bewust voor dit vak gekozen en gaan er dan ook vol voor. Er is een grote jonge beroepsgroep die aan oplossingen wil werken.”

 

Tekst: Jolien Linssen
Fotografie: Paul van der Veer

Lees ook

  • Als patiënt in een ziekenhuis zie je dagelijks veel verschillende gezichten aan je bed: een verpleegkundige die je bloeddruk meet, een arts of verpleegkundig specialist die jou informeert over het zorgplan en een voedingsdeskundige die jou voorziet van het juiste eten en drinken. Hoewel al deze...

  • Berta Cillero Pastor is universitair hoofddocent en groepsleider bij het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Haar onderzoek richt zich op massaspectrometrie (imaging) om inzicht te krijgen in moleculen in cellen en weefsels voor biomedisch onderzoek.

  • Op 8 februari 2024 promoveerde Janine Ziemons aan Maastricht University op het proefschrift The role of the gut microbiota in human cancer, the power of an equilibrium. Dit proefschrift is het resultaat van Ziemons’ onderzoek naar de rol van het microbioom in kanker - dikkedarmkanker maar ook...