David Groep benoemd als bijzonder hoogleraar e-Infrastructure

David Groep is per 1 april 2022 benoemd als bijzonder hoogleraar bij het Department of Data Science and Knowledge Engineering van de Faculty of Science and Engineering van de UM. Zijn werk draait om de complexe, grootschalige ICT-infrastructuren die de basis vormen voor al even baanbrekend onderzoek.

ICT en wetenschap verleggen continu elkaars grenzen. Dat is wellicht het duidelijkst in 'Big Science': wetenschap die zulke hoge eisen stelt aan budget, innovatie, personeel en faciliteiten, dat deze projecten vaak garant staan voor grote internationale teams en de betrokkenheid van overheden. Voorbeelden zijn de Large Hadron Collider van CERN, het internationale netwerk van zwaartekrachtgolfdetectoren, en de toekomstige Square Kilometre Array, een intercontinentale radiotelescoop.

Drie keer groot: Big Science, grootschalige infrastructuur en grote uitdagingen

Big Science stelt hoge eisen aan de ICT-infrastructuur die onderliggende processen mogelijk maakt. Het gaat daarbij onder andere om het verzamelen en analyseren van data en om veilig communiceren. Omdat er vaak enorme hoeveelheden data omgaan in dergelijke projecten, zijn ICT-factoren als rekenkracht, opslagruimte en netwerkbeschikbaarheid bepalend bij het ontwerpen van experimenten. Het aantal mensen dat gebruik maakt van deze gedeelde ICT-faciliteiten is minstens zo indrukwekkend. Dat vereist dan weer robuuste beveiligingsregels en -technologieën om veilig te kunnen samenwerken.

Als gevolg hiervan stimuleren dit soort wetenschappelijke projecten innovatie: bestaande ICT-infrastructuren kunnen simpelweg niet voldoen aan de hoge eisen van Big Science.

Onderzoeksfocus

Prof. dr. David Groep heeft ruime ervaring met precies dit soort grootschalige ICT-infrastructuur. Als hoofd van Nikhefs Data Processing Group is hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor één van de Nederlandse kerndatacenters van het Worldwide LHC Computing Grid – een internationale verzameling van rekencentra die rekenkracht leveren voor de Large Hadron Collider. Hij werkt aan de nationale e-infrastructuur met SURF, de landelijke ICT-dienstverlener voor onderwijs en onderzoek, en adviseert NWO over haar thematische Digital Competence Centers voor de natuur- en technische wetenschappen.

Professor David Groep

Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht richt Groep zijn aandacht op drie onderzoekslijnen: 1) ICT-infrastructuur valideren door het gebruik ervan te bestuderen bij data-intensieve wetenschap, 2) identiteitsbeheer en beveiliging voor authenticatie en autorisatie binnen onderzoekssamenwerkingen, en 3) algoritmes die het mogelijk maken om nieuwe hardware en systeemarchitecturen zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Groep blijft zich richten op wereldwijde, Europese en nationale ICT-infrastructuren voor de wetenschap. Daarnaast gaan de data-intensieve onderzoekslijnen van de Faculty of Science and Engineering dienen als testomgevingen voor zijn onderzoek.

De bijzondere leerstoel e-Infrastructure wordt ondersteund door Nikhef, het nationaal instituut voor subatomaire fysica.

Lees ook

  • Gerco Onderwater onderzoekt hij de smaak van het heelal en bewaakt hij de smaak van het Maastricht Science Programme. Tijdens zijn oratie, 31 mei, gaf hij een voorproefje van zijn werk voor beiden. 

  • Vaatchirurg en bijzonder hoogleraar Clinical Engineering Lee Bouwman houdt zich bezig met de implementatie van baanbrekende technieken in de gezondheidszorg. Hiervoor is samenwerking tussen technische en klinische deskundigen onontbeerlijk. Met inmiddels een waaier aan gezamenlijke innovaties als...

  • Onderzoekers wereldwijd brengen de genetische afstamming van de meerderheid van alle bloeiende plantengeslachten in kaart. Ook de Universiteit Maastricht draagt bij aan deze monsterklus die de stamboom van planten completer maakt dan ooit tevoren. Hun onderzoek staat deze week in het gerenommeerde...