Benoeming van dr. Christopher Heath tot bijzonder hoogleraar Intellectual Property Foundations, Institutions and Adjudication

Per 1 maart 2021 is dr. Christopher Heath benoemd tot bijzonder hoogleraar Intellectual Property Foundations, Institutions and Adjudication.

Dr Christopher Heath

Christopher Heath is momenteel lid van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. Daarvoor leidde hij de afdeling Aziatisch Intellectueel Eigendomsrecht van het Max Planck Institute for Innovation and Competition in München, waar hij de onderzoeksagenda voor academici uit de Aziatische regio beheerde en de Aziatische IP-serie van het Max Planck-instituut opzette.
 
Christopher Heath zal bijdragen aan de ontwikkeling van en lesgeven in diverse vakken die onderdeel vormen van de Advanced Master IE en Knowledge Management LLM/MSc, niet in de laatste plaats door het ontwikkelen en uitvoeren van pleitwedstrijden op het gebied van de beslechting van geschillen inzake intellectuele eigendom.
 
Zijn onderzoek zal voornamelijk onderdeel worden van het onderzoeksprogramma Intellectual Property, gehuisvest in IGIR en opererend binnen de Ius Commune Research School, het Pan-European Seal Professional Traineeship Programme (met het Europees Octrooibureau en OHIM-European Trade Marks and Designs), en het IGIR/IPKM-lidmaatschap van het European Intellectual Institutes Network (EIPIN).
 
Deze leerstoel zal zich toespitsen op de historische grondslagen van het intellectuele-eigendomsrecht, de basisbeginselen zoals die zijn ontwikkeld in het kader van internationale overeenkomsten inzake intellectuele eigendom en vrijhandel, en de beperkingen en rechtvaardigingen ervan in een open samenleving. Een studiefocus is het internationale en vergelijkende intellectuele eigendom, internationale geschillenbeslechting, de regels betreffende bewijsvoering en procedures, acquisitie, vervolging, geldigheid, normstelling en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, verspreiding en maatschappelijk rendement.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws