Toppositie in Better World MBA Ranking

Aandacht voor duurzaamheid belangrijk element in MaastrichtMBA programma

MBA programma’s besteden doorgaans veel aandacht aan de P van Profit. Het MaastrichtMBA programma gaat een stap verder, en heeft naast de P van Profit de focus op de P’s van Planet en People op een gelijkwaardige manier geïntegreerd in het curriculum. “Op die manier wordt het onderwijsprogramma evenwichtiger, en kunnen onze studenten beter bijdragen aan de klimaat- en andere maatschappelijke uitdagingen waarvoor we met z’n allen staan.” Aldus directeur Dr. Boris Blumberg. Het mooie is dat het MaastrichtMBA programma met deze strategie onlangs een tweede positie verwierf in de MBA Better World Ranking.

Sociaal ondernemerschap

Het onderwijs van het MaastrichtMBA programma is erop gericht de studenten bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als individu, vanuit de organisatie waarvoor ze werken én met een blik op de buitenwereld. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking via de bijdragen van Dr. Jarrod Ormiston, gespecialiseerd in Sociaal Ondernemerschap. “Wij stimuleren onze studenten om na te denken hoe zij, door duurzaam en innovatief ondernemen, kunnen bijdragen aan het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan onze samenleving.”, aldus Ormiston. “We kijken daarbij niet alleen naar de harde business, maar hebben ook oog voor de ‘zachte’ kant van dit soort processen.”

Euro’s en ethiek

“Ik zeg altijd: pensioen is meer dan je maandelijks poen”, aldus Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisatie en Maatschappij ter illustratie van zijn vakgebied. “Ik heb er veel plezier in om studenten te confronteren met ethische en morele aspecten van duurzaam investeren. Uiteindelijk gaat het over de kwaliteit van ons leven nu, én dat van de generaties na ons. Als we zorgvuldig met ons opgebouwde kapitaal om willen gaan, maar ons ook durven verdiepen in wat welzijn precies inhoudt en wat we daarvoor over hebben, kunnen we ook op die manier bijdragen aan een betere wereld.”

Duurzame businessmodellen

Tijdens de recente Glasgow Conferentie kwam het milieu ook uitgebreid aan bod. Hoe kunnen we bedrijven stimuleren om bij te dragen aan een circulaire economie, waarin producten zo lang mogelijk meegaan, zo min mogelijk afval wordt geproduceerd, producten herbruikbaar zijn, grondstofverspilling wordt voorkomen en afval opnieuw als grondstof gebruikt kan worden. “Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie”, aldus professor Nancy Bocken die haar MBA studenten via haar onderwijs en onderzoek kennis laat maken met het vakgebied Sustainable Business. “Naast de ‘quick wins’ van efficiëntere productieprocessen, moeten we ook nieuwe businessmodellen ontwikkelen die de  levensduur van producten helpen verlengen, de ketens sluiten, maar ook aangetaste ecosystemen regenereren. Onze MBA studenten worden opgeleid om hier uitgedaagd om in hun organisatie mee aan de slag te gaan.”

Lees ook