Europese beschouwingen vanuit Maastricht

“Liever minder zeggenschap over meer, dan andersom”

“De EU levert ons meer en grotere bescherming op van alles wat ons dierbaar is en dat is belangrijk in tijden waarin landen als China, Rusland en de Verenigde Staten eigenzinnige koersen kiezen.” Aan het woord is Prof. dr. mr. Aalt Willem Heringa, hoogleraar (Vergelijkend) Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. In zijn optiek is Europese integratie van wezenlijk belang, ook in 2019.

Zeven Maastrichtse wetenschappers laten hun licht schijnen over de Europese stand van zaken in de serie Europese beschouwingen vanuit Maastricht.

“Alleen samen staan we nog steeds sterker. Ook omdat het om meer dan economie en handel gaat. De Europese Unie is ook een waardenunie. Democratie en rechtsstaat verdienen onze vanzelfsprekende inzet – zowel binnen de Unie als geheel als binnen de lidstaten. Dat is misschien wel het krachtigste argument voor versterking.”

Waarop richt de EU-kritiek zich binnen uw vakgebied en is deze terecht?

“Het parlement in Brussel en Straatsburg slaagt er niet in z’n rechtmatige plek op te eisen; de Europese Raad neemt momenteel het voortouw voor de belangrijkste beslissingen en die is geen verantwoording schuldig aan het Europees Parlement. Het gaat niet over zaken waar het over zou moeten gaan, niet over de economische en monetaire unie EMU, niet over de Eurogroep, niet over de bankenunie, niet over buitenlands beleid, niet over een echt budgetrecht, niet over het budgettaire toezicht. Dat is de kritiek en die vind ik wel terecht, ja.”

Wat zou er moeten veranderen?

“Het Europees Parlement zou een grotere rol moeten krijgen, met meer bevoegdheden. Zo zou het in ieder geval initiatief moeten kunnen nemen voor nieuwe wetgeving, zoals onze Tweede Kamer dat ook kan. Dat impliceert dat er ‘echte’ Europese partijen komen en dat Europese verkiezingen Europeser worden – met inhoudelijke Europese programma’s. Vervolgens moet de uitslag van de Europese verkiezingen ook gevolg krijgen voor de strategie van de nieuwe Europese Commissie en ook voor de keus van de nieuwe Commissievoorzitter. Dat zou het voor kiezers misschien iets duidelijker maken waarvoor ze stemmen, want dat snapt natuurlijk ook haast geen mens.

Daarnaast moet de EU natuurlijk meer en vooral zichtbaarder leveren waarvoor ze bedoeld is. Dus oplossingen voor migratieproblematiek, het milieu, criminaliteit. Zo leek de Turkijedeal voor de verdeling van migranten een goed begin, maar de uitwerking laat helaas te wensen over. Terwijl het belangrijk is dat kiezers meer vertrouwen krijgen in de EU.”

Femke Kools (text), Philip Driessen (photos)
Aalt Willem Heringa

Hoe zit het met mensenrechten en het democratisch gehalte in de EU?

“De EU zelf is een betrekkelijke nette organisatie, maar het probleem zit bij sommige lidstaten: Polen, Hongarije en Roemenië. En die problemen kan de EU tot nu toe niet adequaat aanpakken. Er ligt wel een plan, om te eisen dat EU-leden die aanspraak willen maken op de grote geldbedragen uit de cohesiefondsen, bedoeld om economische en sociale ongelijkheden te verminderen binnen de EU, beter hun best doen de fundamentele waarden van de EU na te leven. Dat is een plan voor de volgende begroting, dus áls het concreet wordt, duurt dat nog minstens een jaar.”

Hoe ziet u de toekomst van de EU?

“Er is geen alternatief dan door te ploeteren. Eurosceptici en pleitbezorgers van minder of geen EU hebben geen echt alternatief, anders dan tegen te zijn. Dat noem ik altijd een fake-verhaal. Hoe zou Europa, teruggeworpen op zichzelf, moeten overleven? Hoe zou een klein land als Nederland ‘soeverein’ beter af zijn dan in EU-verband? Zonder EU redden de grote lidstaten het vermoedelijk wel, maar voor de kleinere blijft er weinig bescherming over in de harde werkelijkheid van een wereld waarin men elkaar op(vr)eet en naar het leven staat. Dat is een garantie voor bestaans­onzekerheid. Je hebt dan meer te zeggen over minder. Liever minder zeggenschap over meer. Liever grotere bescherming van alles wat ons dierbaar is.”

Wat vindt u van de verkiezingsuitslag?

“Ik ben om te beginnen blij met de hoge opkomst, al verschilt de motivatie per lidstaat natuurlijk; in België is er zelfs een opkomstplicht. En ik vind het interessant dat de eurosceptici niet veel meer dan 10% van het totaal uitmaken, dus de ophef daarover vooraf was wellicht wat overtrokken. De christen- en de sociaal-democraten zijn niet meer ‘het grote blok’ in het Europees Parlement, wat het spannender maakt dan vroeger. Er zijn andere partijen bij nodig om tot een programma en een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te komen en ik hoop dat dit een transparanter debat en proces gaat opleveren.”

Lees ook