Borderlands: Classical Music and Society

Online Symposium, 21-22 april 2022

In een poging klassieke muziek relevant te maken voor een groter deel van de samenleving, zoeken instellingen en musici in toenemende mate naar nieuwe manieren om met partners, maatschappelijke thema's en andere soorten muziek om te gaan. Onderwerpen als klimaatverandering, diversiteit en educatie zien een explosie van energie en aandacht en organisaties zoeken naar manieren om deze zowel artistiek als praktisch op de voorgrond te brengen.

Dergelijke pogingen worden vaak expliciet geplaatst als het openstellen van klassieke muziek voor nieuwe thema's, locaties en mensen. Het zijn pogingen om de grenzen van het vakgebied te verleggen. Het MCICM-symposium van 2022 zal dit gebied van interactie tussen klassieke muziek en de samenleving kritisch onderzoeken, initiatieven onderzoeken die de traditionele grenzen van de klassieke muziekpraktijk willen vervagen, terwijl ook wordt besproken hoe dergelijke grenzen in bepaalde omstandigheden nog steeds rigoureus worden bewaakt.

Bezoek onze symposiumpagina om de video’s van de sessies te bekijken