Integrale tekst Algemene Privacyverklaring UM (PDF)

Bekijk hier de integrale tekst van de Algemene privacyverklaring van de UM (PDF bestand).