Nieuws

 • FL_Law building

  Keuzegids Hoger Onderwijs 2018: bachelors Fiscaal Recht en European Law School op de 1e plaats

  15-11-2017

  De Keuzegids 2018 laat een mooie score zien voor de Maastrichtse rechtenopleidingen. Zowel de bachelor Fiscaal Recht als de bachelor European Law School staan op de eerste plaats in deze ranglijst. De bachelor Rechtsgeleerdheid klimt naar een goede derde plaats.

 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  13-11-2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

 • FL_jan_eijsbouts2.jpg

  Prof. Jan Eijsbouts project leider in Business and Human Rights International Arbitration Project

  13-11-2017

  The Hague Institute for Global Justice is launching a project to resolve business and human rights disputes using international arbitration. The aim is to help provide access to remedy within the framework of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

 • FL_Sjef van Erp.jpg

  Prof. Sjef van Erp gekozen als Secretaris-Generaal van de International Association of Legal Science (IALS)

  26-10-2017

  De Executive Committee van de International Association of Legal Science (IALS) heeft prof. Sjef van Erp unaniem gekozen tot Secretaris-Generaal.

 • FL_Grapperhaus

  Prof. Ferdinand Grapperhaus nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid

  24-10-2017

  Prof. Grapperhaus, Hoogleraar (Europees) Arbeidsrecht aan de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid, wordt de nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet Rutte III.

 • Vlaggen_NL_BE_DE

  Beperking heffingskorting in Nederland werkende grenswerkers: getoetst op grenseffecten?

  23-10-2017

  In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse grenswerkers alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen te laten toepassen waarop niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Met name Belgische en Duitse grenswerkers gaan waarschijnlijk van deze maatregel nadeel ondervinden. Kortom, het lijkt erop dat ten aanzien van dit voorstel geen grenseffectentoets heeft plaatsgevonden.

 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

  13-10-2017

  Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden benadrukt. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

 • Benoeming Cees Mulder tot bijzonder hoogleraar European Patent Law in a Global Context

  03-10-2017

  Per 1 juli 2017 is Cees Mulder benoemd als hoogleraar European Patent Law in a Global Context (0,2 fte).

  Dit bericht is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Benoeming David Roef tot bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen

  03-10-2017

  Per 1 juli is David Roef, UHD aan onze faculteit, benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen (0,2 fte). Het belang van de neurowetenschappen voor het recht is de afgelopen jaren sterk toegenomen en met de bijzondere leerstoel Strafrecht en Neurowetenschappen wil de faculteit tegemoet komen aan de toenemende behoefte om neurowetenschappelijke informatie en juridische beginselen en begrippen op een vruchtbare manier met elkaar in verband te brengen. Deze bijzondere leerstoel beoogt daarbij een belangrijke bijdrage te leveren aan het vormgeven van interdisciplinair onderzoek en onderwijs over de relatie tussen recht en neurowetenschap.

 • Bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies 2017

  02-10-2017

  De bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School staan opnieuw op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies die afgelopen vrijdag werd gepubliceerd. In dit onderzoek presenteert het tijdschrijft Elsevier haar jaarlijkse onderzoek naar de beste opleidingen van Nederland.

Abonneren op Nieuws