Nieuws

 • FL_louise verboeket.jpg

  Louise Verboeket wint Jongbloed scriptieprijs

  23-01-2018

  Mr. L.W. (Louise) Verboeket, promovenda van de capgroep Publiekrecht aan de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid, heeft op 12 januari jl. de Jongbloed scriptieprijs gewonnen. Haar masterscriptie getiteld “De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen” is daarmee de beste Leidse juridische scriptie van het afgelopen collegejaar. Louise Verboeket studeerde in 2017 cum laude af aan de Universiteit Leiden met een master Staats- en Bestuursrecht. Haar scriptiebegeleiders (en thans promotoren) zijn prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink en prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden.

  Lees ook het interview met Louise in Mr. magazine.

 • Martin Unfried

  Interview: Een voorstander van het grensoverschrijdend werken

  08-01-2018

  Martin Unfried, ontgrenzer bij het ITEM Expertisecentrum werd door Julian Binn van de Duits-Nederlandse media-site 'AHA24x7' geïnterviewd over zijn kijk op grensoverschrijdende arbeid en zijn taak als 'ontgrenzer'.

 • wikimedia_zeichen_391_-_mautpflichtige_strecke_stvo_2003.svg_.png

  Effecten van Duitse tol op grensregio’s nader onderzocht

  15-12-2017

  De effecten van het Duitse tolplan op grensregio’s zijn nader onderzocht in een grenseffectentoets, uitgevoerd door Adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grensregio’s onder het Duitse tolplan de grootste effecten zullen ondervinden. De Nederlandse regering heeft op basis van deze juridische onderbouwing besloten zich aan te sluiten bij Oostenrijk en Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege de plannen om tol in te voeren voor personenauto's. Het Dossier met betrekking tot het Duitse Tolplan werd ook behandeld in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017 van Expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht).

 • ITEM_Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt_September 2017

  Verkrijg inzicht in de richtlijn beroepskwalificaties: Een handzame gids

  12-12-2017

  ITEM heeft een beknopte gids opgesteld ter verbetering van de leesbaarheid van de richtlijn 2005/36/EC, ook bekend als de richtlijn beroepskwalificaties, waarmee de mogelijkheid geboden wordt om gemakkelijk inzicht te verkrijgen in de structuur en inhoud van de richtlijn.

 • pixabay-approved

  ITEM geeft knelpunten weer omtrent erkenning van kwalificaties

  12-12-2017

  Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan. ITEM geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.

 • ITEM Quick scan Regeerakkoord NL 2017

  Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

  08-12-2017

  De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd. 

 • Vacature DVDW Den Haag

  27-11-2017

  Bij DVDW Advocaten is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/beginnend medeweker insolventie- en ondernemingsrecht. De sluitingstermijn is 30 november a.s. dus indien je interesse hebt, wees er snel bij!

  Klik hier voor meer info: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

 • Vacature DVDW

  27-11-2017

  Bij DVDW Advocaten in Den Haag is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/ beginnend medewerker insolventie- en ondernemingsrecht.

  Voor meer info, klik hier: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

  Let op: de sluitingsdatum van de vacature is 30 november 2017. Dus heb je interesse, reageer dan snel!

 • FL_Sterren Europa

  Rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s)

  21-11-2017

  Op 1 januari 2018 begint de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Maastricht aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die betrekking hebben op personen die niet aanwezig zijn geweest in de procedure die tot hun veroordeling heeft geleid (verstekveroordelingen). In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gegarandeerd dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, waarvan het recht om bij de behandeling van de strafzaak aanwezig te zijn onderdeel uitmaakt.

 • FL_Law building

  Keuzegids Hoger Onderwijs 2018: bachelors Fiscaal Recht en European Law School op de 1e plaats

  15-11-2017

  De Keuzegids 2018 laat een mooie score zien voor de Maastrichtse rechtenopleidingen. Zowel de bachelor Fiscaal Recht als de bachelor European Law School staan op de eerste plaats in deze ranglijst. De bachelor Rechtsgeleerdheid klimt naar een goede derde plaats.

Abonneren op Nieuws