Nieuws

 • item

  Pensioenfonds ABP geeft navolging aan ITEM-aanbeveling

  28-07-2020

  Gepensioneerden die binnen de EU emigreren en hun Nederlands  pensioen willen blijven ontvangen, moeten periodiek een levensbewijs insturen naar verschillende uitbetalende instanties. Dit om te voorkomen dat het pensioen onterecht wordt uitbetaald na overlijden.

 • law_nieuwsbericht_andre_klip_europees_aanhoudingsbevel

  Onderzoek rechtbank en Universiteit Maastricht naar het Europees aanhoudingsbevel

  10-07-2020

  De rechtbank Amsterdam en de Universiteit Maastricht gaan opnieuw gezamenlijk onderzoek doen naar het Europese aanhoudingsbevel in de rechtsordes van de lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek moet in kaart brengen op welke onderdelen  verdere ontwikkeling van het Europees aanhoudingsbevel mogelijk zou kunnen zijn.

 • law_subsidie surf project perfect vaardig

  SURF subsidie voor ‘PE(E)RFECT VAARDIG’

  02-07-2020

  SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stimuleert projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen. Zij heeft naast de subsidie van onze collega’s Gijs van Dijck en Gwen Noteborn waar al eerder een melding van gemaakt is, ook een project van de Open Universiteit toegekend, waar onze collega Natasja van der Meer aan meewerkt.

 • recidive
 • Law_kees_sterk.jpg

  Benoeming mr.dr. Kees Sterk tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging

  03-06-2020

  Per 1 juni is mr.dr. Kees Sterk benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging; de leerstoel zal worden ondergebracht bij de capgroep Publiekrecht en is gericht op de vermeerdering en disseminatie van kennis aangaande de toepassing van het Europese recht in brede zin (daaronder mede begrepen het EVRM) in de Nederlandse rechtspraak, mede in rechtsvergelijkend perspectief.

 • Law_eric_v.d._luijtgaarden.png

  Benoeming dr.mr Eric van de Luytgaarden tot bijzonder hoogleraar Preventive Law

  03-06-2020

  Per 1 juni 2020 is dr.mr. Eric van de Luytgaarden benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventive Law aan Universiteit Maastricht. Deze leerstoel (0,2 fte), die gefinancierd wordt door Zuyd Hogeschool, wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. Eric van de Luytgaarden blijft naast zijn bijzonder hoogleraarschap als lector Preventive Law verbonden aan Zuyd Hogeschool.

 • greyscale-photography-of-person-wearing-academic-dress

  Onduidelijk of je met je diploma in een ander EU-land aan de slag kan

  28-05-2020

  In een ideale Europese Unie zou iedereen moeten kunnen werken en studeren in een lidstaat naar keuze. Dit is in de praktijk toch lastig, blijkt uit onderzoek van jurist Lavinia Kortese, onderzoeker bij ITEM  Lavinia dook in het doolhof aan regels en heeft aanbevelingen geschreven die de mobiliteit in de EU ten goede komen.

   

 • SURF subsidie voor project: training students for the 21st century using web-based network analysis

  06-05-2020

  SURF dat projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen stimuleert, heeft de subsidie voor het project Web of Law, Training Students for the 21st Century Using Web-Based Network Analysis gehonoreerd.

   

 • Law_herke_kranenborg.jpg

  Benoeming van dr. Herke Kranenborg tot hoogleraar European Data Protection and Privacy Law

  30-04-2020

  Per 1 mei 2020 wordt aan onze faculteit een leerstoel European Data Protection and Privacy Law ingesteld. De leerstoelhouder is dr. Herke Kranenborg. Binnen onze faculteit is expertise op het gebied van data, privacy en cybersecurity ingebed in het European Centre on Privacy and Cybersecurity, het Maastricht Centre for European Law (MCEL) en het Maastricht Law & Tech Lab. De aanstelling van Herke Kranenborg heeft tot doel de huidige groep van academische experts van de faculteit in dit snelgroeiende vakgebied te vergroten en te versterken.

 • Law_BastiaanKemp.jpg

  Bastiaan Kemp benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation

  08-04-2020

  Per 1 april 2020 wordt mr.dr. Bastiaan Kemp benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation; de leerstoel wordt ondergebracht bij de capgroep Privaatrecht. Deze nieuwe leerstoel beoogt het profiel van de UM op het gebied van Corporate Governance te versterken.

Abonneren op Nieuws