Nieuws

 • zimmerman

  Succesfactoren voor grensoverschrijdende vastgoedtransacties: informatievoorziening en geduld

  08-06-2021

  Bij de complexe procedures van regels en formaliteiten die in de wereld van vastgoedtransacties gelden, kan men zich afvragen: welke hindernissen kan ik ondervinden? In haar proefschrift onderzocht Katja Zimmermann de werking en obstakels van verschillende landregistratiesystemen. Haar onderzoek resulteerde in weloverwogen voorstellen ten behoeve van de facilitering van grensoverschrijdende vastgoedtransacties.

 • Limburgs aims to become the Mecca of physics (Dutch)

  Limburg wil het Mekka van de natuurkunde worden

  12-03-2021

  De Einstein Telescoop, een geavanceerd apparaat om zwaartekrachtsgolven te meten, komt wellicht naar Nederland. Zuid-Limburg wordt gezien als één van de geschikte Europese regio’s waar het apparaat kan worden opgebouwd. Als de Einstein Telescoop naar Limburg komt, biedt dit zowel wetenschappelijke als sociaaleconomische voordelen voor de regio.

 • UNS 40 MERLN

  Drie miljoen voor onderzoek naar in vitro-niermodellen door MERLN

  11-03-2021

  Drie miljoen voor onderzoek naar in vitro-niermodellen door MERLN

 • fiscale_kwalificatie_buitenlandse_socialezekerheidstelsels.png

  ITEM-speerpunt is opgepakt: aanvulling op het Nederlandse kwalificatiebeleid ten aanzien van Duitse sociale verzekeringen

  17-02-2021

  Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft de richtlijn omtrent het fiscale kwalificatiebeleid van buitenlandse socialezekerheidsregelingen geactualiseerd. Onder meer de aanvulling betreffende bepaalde Duitse sociale verzekeringen is volgens expertisecentrum ITEM een positieve ontwikkeling, welke in lijn ligt met haar visie en inspanningen omtrent grensoverschrijdende pensioenregelgeving. De fiscale behandeling van onder meer vrije beroepen en beroepsmilitairen komt hierbij aan bod.

 • Open Science Festival 2021

  Inspanningen van Egon Willighagen bekroond tijdens National Open Science Festival

  11-02-2021

  De Open Initiatives Trophies zijn een erkenning voor teams of individuen die zich hebben ingespannen om Open Science te promoten bij hun collega's en in hun lokale gemeenschappen in Nederland. Als een van de ‘runner ups’ ontving Egon Willighagen - universitair docent bij NUTRIM - een trofee en 250 euro.

 • item_cross_border_impact_assessment_print.jpg

  ITEM Grenseffectenrapportage 2020 gepubliceerd!

  20-11-2020

  In grensregio’s lijkt de nationale aanpak van de corona-crisis soms absurd. Dit blijkt uit de Grenseffectenrapportage 2020 die expertisecentrum ITEM vandaag publiceert. Het onderzoek naar de grensoverschrijdende coördinatie, of niet-coördinatie, van de crisisrespons tijdens de 'eerste golf' van de COVID-19-pandemie is een van de zes dossiers waarin de impact van beleid en wetgeving op grensoverschrijdende regio's wordt onderzocht.

 • DigiD de grens over: Grensarbeiders nu in staat DigiD aan te vragen

  29-09-2020

  DigiD staat bekend als het snelle en eenvoudige identificatiesysteem voor digitale toegang tot overheidswebsites. Het is echter gebleken dat grensarbeiders in het verleden, tot veel spijt, uitgesloten werden van deze service. Althans tot nu. Conform de uitspraak van de Raad van State heeft de Nederlandse regering de DigiD-voorziening officieel verruimd, waardoor grensarbeiders vanaf heden in staat zijn een DigiD aan te vragen. ITEM bericht hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent.

 • pixabay_565879_helicopter_rescue_emergency_medical_verkleind.jpg

  PANDEMRIC onderzoekt het profijt van euregionale samenwerking tijdens (gezondheids)crises

  10-09-2020

  Discoördinatie van nationale overheden aan het begin van de COVID-19-uitbraak veroorzaakte talloze knelpunten in de grensregio’s, welke nadelig bleken voor euregionale samenwerking. Het PANDEMRIC-project (Interreg V-A Euregio Maas-Rijn), gericht op het bevorderen van de Euregionale samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg, biedt mogelijk kansen voor optimale grensoverschrijdende crisismanagement.

 • VSNU - Elsevier deal

  Nederlandse onderzoeksinstellingen en Elsevier gaan nationale samenwerking aan

  20-05-2020

  De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Elsevier een nationale samenwerking zijn aangegaan. Universiteit Maastricht en MUMC+ nemen deel in deze overeenkomst die loopt tot 2025.

 • nieuwsbericht_pensioen_seminar_2020.dscf1012.jpg

  De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?

  12-02-2020

  Op 27 januari 2020 vond de negende editie plaats van het Maastricht Pensioenseminar. Het thema van de bijeenkomst was 'Pensioen: Outside In - De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?'.

Abonneren op Nieuws