5 sep 2016

Opening academisch jaar 2016/17

Het academisch jaar 2016-2017 werd geopend op maandag 5 september 2016. Het thema van de bijeenkomst (en de titel van het nieuwe Strategisch Programma 2017-2021) was: ‘Community at the CORE’. CORE staat voor Collaborative Open Research Education en borduurt voort op de interdisciplinaire benadering die het hart vormt van het onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Maastricht.

Foto-impressie

Over de Opening Academisch Jaar

De opening van het academisch jaar (OAJ) vieren we traditioneel op één van de eerste dagen van het nieuwe collegejaar (eind augustus/begin september). De dag heeft steevast een thema, waarop een ochtendprogramma en een middagprogramma wordt gestoeld, gevolgd door de officiële opening tijdens de academische zitting in de middag. Die zitting wordt bijgewoond door een groot deel van het hooglerarencorps, in toga. Er is een openingsspeech door de voorzitter van het College van Bestuur en een gastspreker die aansluit bij het thema. Ten slotte worden er nog twee prijzen uitgereikt: de Edmond Hustinxprijs aan een veelbelovende jonge onderzoeker, en de UM studentenprijs aan een UM-student(engroep) die naast de studie een opmerkelijke maatschappelijke, sociale of culturele prestatie heeft geleverd. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Voorgaande edities van de OAJ
 2015/16
 2014/15
 2013/14