17 sep
12:00

On-Site Promotie mw. Sandra van Pelt

Promotores: Prof.dr. R.A.C. Ruiter, Prof.dr. J.B.F. de Wit, UU

Co-promotores: Dr. K. Massar, Dr. L. Shields-Zeeman, Trimbos Institute, Utrecht

Trefwoorden: gezondheid van moeders, prenatale zorg, zorgverlener, digitale gezondheid, Tanzania

"The Nurse Assistant App. Development and evaluation of an electronic decision aid to improve the quality of antenatal care in Magu district, Tanzania"

De Nurse Assistant App is een applicatie die gebruikt wordt op een tablet en stap-voor-stap begeleiding biedt aan zorgverleners tijdens het verlenen van prenatale zorg in gezondheidsposten in rurale gebieden in Tanzania. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is om na te gaan of bovenstaande digitale ondersteuning de kwaliteit van de prenatale zorg in gezondheidsposten in rurale gebieden in Tanzania kan verbeteren. Daartoe is voor deze studie specifiek onderzoek gedaan naar: 1) de opvattingen van zorgverleners en zwangere vrouwen over de kwaliteit van de prenatale zorg en hun mogelijke interesse in het gebruik van digitale ondersteuning tijdens de prenatale zorg; 2) het proces van ontwikkeling en implementatie van de Nurse Assistant App; en 3) de impact van de Nurse Assistant App op de manier van werken en kwaliteit van prenatale zorg. De studies in dit proefschrift laten zien dat het verbeteren van de kwaliteit van prenatale zorg met behulp van digitale ondersteuning breed geaccepteerd is onder zorgverleners en zwangere vrouwen in Magu district, Tanzania. Echter, de slechte werkomstandigheden zoals het gebrek aan elektriciteit en internetverbinding, de hoge werkdruk en het tekort aan zorgpersoneel maken werken met digitale ondersteuning lastig. Geconcludeerd wordt dat er bepaalde voorwaarden zijn aan het succesvol gebruik van digitale ondersteuning om deze volledig tot haar recht te laten komen en betere zorgprocessen en -uitkomsten mogelijk te maken in de prenatale zorg.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream.