16 okt
12:00

On-Site Promotie mw. Lorette A. Stammen

Promotores: prof.dr. L.P. Stassen, prof.dr. E. Driessen, prof.dr. F. Scheele, VUA

Co-promotor: dr. R. Stalmeijer

Trefwoorden: medisch onderwijs, value based medicine

"Pursuing High-Value, Cost-Conscious Care. The Role of Medical Education"

Naar schatting is 30% van de kosten van de gezondheidszorg te vermijden. Het schrappen van deze kosten zou de kwaliteit van de zorg niet negatief beïnvloeden. Hoogwaardige, kostenbewuste zorg (HV3C) verwijst naar zorg die de baten, lasten en kosten van interventies in balans wil brengen en gericht is op het leveren van zorg die waarde toevoegt. HV3C is essentieel om ons gezondheidssysteem betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

Dit onderzoek wil inzicht geven in de manier waarop toekomstige artsen worden opgeleid om HV3C te leveren en hoe medisch onderwijs deze training kan ondersteunen.  Een van de conclusies is dat de omgeving waarin toekomstige artsen worden opgeleid heel belangrijk is. Naast kennisoverdracht (kosten van de gezondheidszorg, voorkeuren van patiënten) en reflectie op eigen handelen (feedback, reflectieve vragen) zouden we ons ook moeten richten op de normen en overtuigingen van de werkomgeving. Individuele opvattingen, van zowel de aios als opleiders, beïnvloeden sterk of en hoe HV3C een plek heeft in de dagelijkse praktijk. Het laatste hoofdstuk bevat twaalf tips voor het opleiden van artsen in het leveren van hoogwaardige, kostenbewuste zorg.