04 nov
16:00

On-Site Promotie mw. Dunja Dreesens, MSc.

Promotores: prof.dr. T. van der Weijden, prof.dr. A.A.E. Verhagen (UMCG, RUG), prof.dr. L.C. Kremer (Amsterdam UMC)

Trefwoorden: kennis, kennistoepassing/gebruik, besluitvorming, (gezondheids)zorg, tools, kennisbronnen

"Knowledge translation tools in health care: a case of consilience"

De hoeveelheid kennis in de gezondheidszorg neemt dagelijks toe. Wil de zorgprofessional bij blijven wat kennis betreft om zorg te kunnen verlenen volgens de laatste stand van de wetenschap en praktijk zou deze enkele uren per dag moeten lezen. Er is sprake van een informatie overload in de (gezondheids)zorg. Om de zorgprofessional (en patiënt) te helpen, worden er tools (instrumenten) ontwikkeld die de kennis beoordelen, duiden en samenvatten en de zorgprofessional (en patiënt) ondersteunen bij het werken volgens de laatste kennis en bij het (samen) beslissen over de behandeling en/of zorg. Voorbeelden van tools zijn: klinische richtlijnen, keuzehulpen, patiënteninformatie, zorgpaden en protocollen. Er is in Nederland onderzocht welke soorten tools beschikbaar en hoe deze zijn gedefinieerd. In internationaal verband hebben experts geduid welke doelen tools (specifiek gericht op patiënten) dienen en welke elementen ze zouden moeten bevatten, en van welke kennisbronnen tools gebruik maken. Tot slot is aan de hand van de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor kinderen’ gekeken of tools bedoeld voor verschillende doeleinden gecombineerd kunnen worden.