28 sep
16:00

On-Site Promotie mw. C.M. (Karin) van Leersum

Promotores: Prof.dr. T. van der Weijden, Prof.dr. J. Wolf, Radboudumc

Co-promotores: Dr. A. Moser, Zuyd University, Dr. B. van Steenkiste

Trefwoorden: Langdurige zorg, voorkeuren, persoonsgerichte aanpak, hulpmiddel, cliëntparticipatie

"What matters to me; Research into preference elicitation for clients in need of long-term care"

Het doel van de thesis was om de behoefte voor de hulp met constructie van voorkeuren te onderzoeken en om een hulpmiddel te ontwikkelen en evalueren die deze hulp kan bieden. Cliëntgerichte zorg is wenselijk. Echter in de realiteit is dit ideaal uitdagend in de langdurige zorg vanwege capaciteiten van cliënten om voorkeuren te construeren en deel te nemen aan gesprekken. De constructie van voorkeuren is minimaal tijdens gesprekken over zorg. Ondersteuning voor zowel cliënten als cliëntondersteuners is gewenst. Hiervoor werd een raamwerk ontworpen door en voor cliënten in de langdurige zorg. De ontwikkeling van het hulpmiddel ‘Wat ik belangrijk vind’ (www.watikbelangrijkvind.nl) was in samenwerking met de eindgebruikers. Deze samenwerking was gunstig om door te ontwikkelen naar een prototype en een daadwerkelijk hulpmiddel. ‘Wat ik belangrijk vind’ verbeterde het bewustzijn van persoonlijk voorkeuren. Het eerste gebruik laat zien dat het hulpmiddel ondersteuning kan bieden. De impact op de langdurige zorg en implementatie van het hulpmiddel in deze praktijk zal verder onderzocht moeten worden.

Klik hier voor de live stream.