23 sep
13:00

On-site Promotie Johannes K. Schuffels

Promotors: Prof. dr C.J.M. Kool, Prof. dr A.P. van Veen

Co-promotor: Prof. dr L Lieb

Trefwoorden: Inflatieverwachtingen, economische verwachtingen, monetair beleid, monetaire unie

"Essays on Economic Expectations and Monetary Union Heterogeneity"

Het onderzoek binnen dit proefschrift betreft verschillende vragen die tevoorschijn kwamen binnen de context van de macro-economische situatie van Westerse economieën in het laatste decennium, specifiek de klaarblijkelijke disconnectie tussen monetair beleid en werkeloosheid aan de ene kant en inflatie aan de andere kant. Terwijl traditionele hulpmiddelen van het monetaire beleid ineffectief bleken voor het stabiliseren van de economieën van de V.S., de euro-regio en andere Westerse landen, werd het management van economische verwachtingen van het algemene publiek, specifiek de inflatieverwachtingen, een centraal punt van monetaire beleidsvorming. Dit proefschrift draagt bij aan de literatuur over potentiële effecten van zulke pogingen op consumptiegedrag van huishoudens, maar vooral aan het vermogen van centrale banken om inflatieverwachtingen en economische verwachtingen in het algemeen te beïnvloeden. Bovendien worden econometrische problemen besproken die zouden kunnen leiden tot onrealistische afvlakkende Phillips Curve curves (curve met onevenredige correlatie tussen werkeloosheid en inflatie), bij het schatten van gereduceerde vormregressies tussen inflatie en werkeloosheid.  

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream. 

Lees ook