07 jun
10:00

On-Site Promotie Hester Haak

Promotores: Prof. dr. G.L. Beets, Prof. dr. R.G.H. Beets-Tan

Co-promotor: Dr. M. Maas, Antoni van Leeuwenhoek

Trefwoorden: endeldarmkanker, orgaansparende behandeling, complete respons, beeldvorming

"Organ Preservation In Rectal Cancer: Capita Selecta"

De standaard operatieve behandeling voor patiënten met endeldarmkanker is invasief en brengt risico’s met zich mee. Patiënten met een uitgebreide tumor worden voorbehandeld middels bestraling (en soms chemotherapie) om de tumor en eventuele lymfklieruitzaaiingen zo klein mogelijk te maken voor de operatie. Bij 15-25% van de patiënten is de tumor na voorbehandeling verdwenen, ook wel een ‘complete respons’ genaamd. Als alternatief voor operatie kunnen patiënten met een complete respons een orgaansparende behandeling ondergaan. Dit proefschrift beschrijft verschillende zaken omtrent orgaansparende behandeling bij endeldarmkanker. Enerzijds worden methodes beschreven om de selectie van patiënten voor orgaansparende behandeling te optimaliseren. Anderzijds wordt een nieuw follow-up schema voorgesteld dat potentieel efficiënter en minder belastend is voor de patiënt. Verder worden de oncologische uitkomsten van patiënten na orgaansparende behandeling vergeleken met patiënten na operatie. Tenslotte worden nieuwe beeldvormingstechnieken beschreven die in de toekomst mogelijk bijdragend zullen zijn voor het voorspellen en evalueren van de respons.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream.

Lees ook