14 dec
10:00

Promotie Sung Yoon Yang

Promotores: Prof. dr. Michael Faure, Prof. dr. Hildegard Schneider, Prof. dr. dr. Doris Hildebrand

Trefwoorden: Meerzijdige platformen, misbruik van machtspositie, een gelijk speelveld, een vergelijkende studie
 

"A Comparative Study of Legal Developments concerning Platforms in the EU, US, and Korea Focused on abuse of dominant position and creating a level playing field"

Meerzijdige platforms zijn tussenpersonen die goederen of diensten leveren aan verschillende afzonderlijke klantgroepen die op elkaar vertrouwen en op het platform vertrouwen om transacties tussen hen mogelijk te maken. Google, Amazon, Meta (voorheen Facebook), Apple zijn bekende voorbeelden van meerzijdige platforms die verschillende kanten van de markt met elkaar verbinden. Sterker nog, veel oude industrieën, variërend van dorpskoppelaars tot door advertenties ondersteunde kranten, kunnen worden gekwalificeerd als platforms. Daarom is de term platform niet alleen voor techplatforms zoals Google en Meta (voorheen Facebook). Door de snelle marktontwikkeling op basis van internet en communicatietechnologie zijn meerzijdige platforms echter in het middelpunt van moderne bedrijfsverandering komen te staan. Het proefschrift behandelt de regulering van het misbruik van een dominante positie door meerzijdige platforms en wettelijke maatregelen voor het reguleren van gatekeeper-platforms om een gelijk speelveld te creëren in de EU, de VS en Korea. Het doel van dit proefschrift is het identificeren van implicaties en aanbevelingen voor het mededingingsbeleid aan beleidsmakers, mededingingsautoriteiten, platforms, niet-platformbedrijven, consumenten.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook

  • 26 mrt
    10:00

    Promotie Qian Li

    "AI-enabled Price Discrimination: A Competition Law and Economics Perspective"

Meer events