05 dec
10:00

Promotie Sergey Primakov

Promotor: Prof. dr. P. Lambin

Co-promotor: Dr. H. Woodruf

Trefwoorden: Kunstmatige intelligentie, medische beeldvorming, radiologie, kanker
 

"Artificial intelligence in medical imaging: cancer segmentation and outcome prediction"

Dit proefschrift onderzoekt de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de medische beeldvorming om het beheer van kanker te verbeteren en te stroomlijnen. Het bestaat uit een samenstelling van uitgebreide overzichtsartikelen en onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende medische beeldvormingsgegevens. Meer specifiek richt het onderzoek in dit proefschrift zich op de ontwikkeling en optimalisatie van geavanceerde AI-algoritmen, die in staat zijn om nauwkeurig kankergebieden te detecteren en te segmenteren binnen verschillende medische beeldmodaliteiten. Daarnaast schetst het de huidige uitdagingen bij het implementeren van AI-modellen in een klinische omgeving en verkent het de toekomstperspectieven op dit gebied. Bovendien wordt er een open source initiatief voorgesteld om de kwantitatieve prestaties van AI-modellen te verbeteren en de robuustheid en reproduceerbaarheid van kwantitatief onderzoek naar medische beeldvorming te vergroten.

Het werk in dit proefschrift maakt deel uit van de voortdurende inspanningen om kankerbeheerroutines te verbeteren en de gepersonaliseerde behandelingsstrategieën te vergemakkelijken met behulp van medische beeldvorming en AI.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook