08 dec
13:00

Promotie Sander Paul Martijn Kramer

Promotores: Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, Prof. dr. Lisa Brüggen

Trefwoorden: Pensioen, belastingen, grensoverschrijdend, disciplineoverstijgend


"Effective Cross-Border Pension Information in the Face of Multi-Level Legal Systems A cross-disciplinary research into the cross-border taxation of pensions"
 

Een groeiend aantal mobiele personen, die gebruik maken van hun Europese vrijheden van verkeer, worden geconfronteerd met een gebrek aan omvattende pensioeninformatie. Dit obstakel kan een belemmering vormen voor degenen die pensioeninformatie het hardst nodig hebben bij het nemen van goed geïnformeerde pensioenbeslissingen, die cruciaal zijn gezien het aanhoudende

belang van een toereikend pensioen in heel Europa. Dit onderzoek beoordeelt de geschiktheid van de regelgevende kaders op nationaal (Nederland en Duitsland), Europees en internationaal niveau voor de belastingheffing op grensoverschrijdende wettelijke, bedrijfspensioenen en persoonlijke pensioenen voor effectieve pensioeninformatievoorziening. Waar deze kaders tekortschieten, verkent het onderzoek noodzakelijke juridische en niet-juridische interventies om de effectiviteit van informatie te waarborgen en te verbeteren. Het onderzoek introduceert een innovatief multidisciplinair evaluatiekader, waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten uit de gedragseconomie, economische psychologie en cognitieve psychologie. Het past een ‘gedistantieerde benadering' toe, en vertaalt de bevindingen naar het juridische domein om de rechtsleer te verrijken, terwijl het waarbij een 'recht in actie'-perspectief wordt gehanteerd. Dit interdisciplinaire werk maakt ook gebruik van een experimenteel ontwerp (gerandomiseerde gecontroleerde proef) om de veelvoorkomende vraag 'wat krijg ik?’ te addresseren. Tot slot, er worden juridische en niet-juridische interventies voorgesteld om de effectiviteit van grensoverschrijdende pensioeninformatie te waarborgen en mogelijk te bevorderen.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook

  • 26 mrt
    10:00

    Promotie Qian Li

    "AI-enabled Price Discrimination: A Competition Law and Economics Perspective"

Meer events